SCIC tổ chức chào bán cạnh tranh

       cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Vinamilk

1. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và Bộ Tài chính, ngày 12/12/2016 tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức buổi chào bán cạnh tranh cổ phần Vinamilk do SCIC đại diện chủ sở hữu với tổng số lượng 130.630.500 cổ phần, (tương ứng 9% vốn điều lệ của Vinamilk), mệnh giá 10.000 đông/cổ phần. Giá khởi điểm chào bán 144.000 đồng/cổ phần.

2. Buổi chào bán được thực hiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinamilk với các thông tin như sau:

- Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 (hai) nhà đầu tư, bao gồm: F&N Dairy Investment Pte Ltd và F&NBev Manufacuring PTE. LTD.

-  Kết quả chào bán: Tổng số cổ phần bán 78.378.300 cổ phần (tương ứng 60% tổng số lượng cổ phần chào bán), giá 144.000 đồng/cổ phần.Tổng giá trị cổ phần bán ra đạt 11.286.475.200.000 đồng.

3. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Đông Nam Á và Việt Nam có nhiều biến động, giao dịch cổ phiếu VNM của SCIC được xem là thành công khi mức giá đạt cao hơn so với giá tham chiếu tại thời điểm bán là 8.200 đồng/cổ phần (trên 6%).

4. Đối với số lượng cổ phiếu không bán hết sau lần chào bán này, SCIC tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu và sẽ báo cáo xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các kế hoạch tiếp theo.