IFC hợp tác cùng SCIC tăng cường quản trị công ty và hỗ trợ quá trình cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2016 — Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường năng lực quản trị công ty tại các doanh nghiệp SCIC đang đại diện sở hữu vốn nhà nước, hỗ trợ thực hiện kế hoạch thoái vốn của SCIC cũng như khai thác các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất tại Việt Nam. Hợp tác giữa IFC và SCIC sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc danh mục đầu tư của SCIC, góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hóa của chính phủ, thúc đẩy tăng trưởng và thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

Trong hai năm tới, IFC sẽ thực hiện đánh giá và xây dựng kế hoạch tăng cường quản trị công ty phù hợp với thông lệ quốc tế ở một số công ty thuộc danh mục đầu tư của SCIC. IFC cũng sẽ tổ chức các chương trình đào tạo thường niên cho các thành viên hội đồng quản trị là người đại diện vốn của SCIC tại các doanh nghiệp SCIC đang nắm giữ cổ phần, tập trung vào các nội dung như hiệu quả của hội đồng quản trị, giám sát tài chính của hội đồng quản trị, minh bạch và công khai thông tin…  

“Quản trị công ty luôn là một trong những hoạt động ưu tiên của SCIC nhằm giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp mà SCIC đang nắm giữ vào khoảng gần 200 doanh nghiệp. SCIC đang tiếp tục rà soát xem xét tổng thể, để tiếp tục quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của nhà nước,” ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC cho biết. “Với sự hỗ trợ của IFC, chúng tôi hy vọng sẽ cập nhật những thông lệ quốc tế tiên tiến về quản trị và tìm kiếm thêm nhiều cơ hội đầu tư ở cả thị trường trong nước và quốc tế.”

                          

IFC cũng sẽ hỗ trợ quá trình cổ phần hóa của chính phủ Việt Nam thông qua việc mua cổ phần ở các doanh nghiệp nhà nước hoặc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Hai bên sẽ cân nhắc các cơ hội tham gia cổ phần hóa theo từng trường hợp cụ thể.

“Hợp tác với SCIC là một phần trong nỗ lực của IFC hỗ trợ quá trình cổ phần hóa các tài sản thuộc sở hữu của nhà nước và giúp đẩy mạnh sự phát triển của khu vực tư nhân với vai trò là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm tại Việt Nam,” ông Vivek Pathak, Giám đốc IFC phụ trách khu vực Đông Á và Thái Binh Dương nói. “Chúng tôi tin chắc rằng kinh nghiệm toàn cầu và mối quan hệ rộng khắp của chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả cho quan hệ hợp tác với SCIC.”

Năm 2016 đánh dấu 60 năm hoạt động đầu tư và tư vấn của IFC nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân tại các nước đang phát triển. Trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, IFC đã hỗ trợ khu vực tư nhân phát huy tối đa tiềm năng của mình và đóng vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế, góp phần vào sự thịnh vượng chung của Việt Nam. Kể từ dự án đầu tư trực tiếp đầu tiên năm 1994, đến nay, tổng đầu tư của IFC tại Việt Nam lên tới 5,6 tỷ USD, hỗ trợ 120 dự án trên hàng loạt các lĩnh vực bao gồm hạ tầng, sản xuất, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, và tài chính - ngân hàng.

Về IFC

IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi. Hỗ trợ hơn 2,000 doanh nghiệp tư nhân trên khắp thế giới, với sáu mươi năm kinh nghiệm, chúng tôi giúp tạo ra các cơ hội phát triển ở những nơi cần nhất. Trong năm tài chính 2016, tổng đầu tư dài hạn của chúng tôi tại các nước đang phát triển đạt gần 19 tỷ USD, kết hợp cùng năng lực tài chính, chuyên môn và tầm ảnh hưởng để hỗ trợ khu vực tư nhân xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cậpwww.ifc.org.

Cập nhật thêm tại:
www.facebook.com/IFCwbg
www.twitter.com/IFC_org
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com\ifc_org

Về SCIC:

SCIC được thành lập vào năm 2005 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và thực  hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng những  nguyên tắc thị trường.

SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin…

Tính đến tháng 11 năm 2016, SCIC đang quản lý trên 18.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp với giá trị thị trường ước đạt gần 100.000 tỷ đồng.

Mục tiêu phát triển đến năm 2020 của SCIC là trở thành nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ, tập đoàn tài chính với quy mô khu vực và là công cụ phát huy vai trò kinh tế Nhà nước trong các ngành nghề, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.


Để biết thêm thông tin chi tiết, xin
truy cập www.scic.vn