Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đồng chủ trì tổ chức Hội thảo “Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp” vào ngày 15/7/2019.

Nội dung hội thảo xem tại đây:http://ciem.org.vn/tin-tuc/6555/hoi-thao-khai-niem-doanh-nghiep-nha-nuoc-va-du-kien-sua-luat-doanh-nghiep?newsgroup=TIN