Chia sẻ kinh nghiệm trước mùa Đại hội cổ đông của Chi nhánh phía Nam SCIC

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) là sự kiện quan trọng nhất của một công ty cổ phần dù có quy mô lớn, vừa hay nhỏ. Thông qua việc tham dự ĐHCĐ, nhà đầu tư hoặc cổ đông thực hiện vai trò chủ sở hữu theo các quy tắc, quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý khác.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại nhiều công ty cổ phần từ năm 2006 cho đến nay. Có thời điểm SCIC quản lý vốn tại gần 1.000 doanh nghiệp.

Có thể nói SCIC là nhà đầu tư, cổ đông có nhiều kinh nghiệm nhất trong công tác chuẩn bị và tham gia các kỳ ĐHCĐ tại các công ty cổ phần. Để có thông tin hỗ trợ cho DN chuẩn bị tốt cho mùa ĐHCĐ năm 2017, đã có buổi phỏng vấn ông Lê Đình Bửu Trí, Giám đốc Chi nhánh phía Nam của SCIC để trao đổi những kinh nghiệm tổ chức và tham gia ĐHCĐ thường niên.

Chào ông, ông có thể nói sơ lược về công tác tham gia ĐHCĐ thường niên của SCIC?

SCIC là tổ chức hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước được giao quản lý hoặc đầu tư tại các doanh nghiệp. Hơn 10 năm nay, SCIC đã tiếp nhận vốn nhà nước tại gần 1.000 DN từ các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chuyển giao, trong đó hầu hết là tại các công ty cổ phần. Do vậy, việc tham gia ĐHCĐ thường niên tại các công ty cổ phần này là nhiệm vụ thường xuyên, được SCIC đặc biệt chú trọng để phát huy tối đa vai trò cổ đông trong quá trình quản trị vốn.

Đối với Chi nhánh phía Nam (CNPN), có thời điểm chúng tôi quản lý và tham gia ĐHCĐ tại gần 200 DN. Thách thức của chúng tôi là phải tham gia ý kiến ĐHCĐ đúng thời hạn, nội dung chuẩn xác và đạt được mục tiêu đề ra với từng trường hợp. Qua thời gian, công tác tham gia ĐHCĐ của chúng tôi được nhiều doanh nghiệp lẫn cổ đông khác đánh giá là có tổ chức, bài bản và chuyên nghiệp.

Với số lượng DN phụ trách khá nhiều mà lại phải tham gia ĐHCĐ tập trung vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm, làm thế nào SCIC tham gia tốt các ĐHCĐ? Bài học kinh nghiệm có được là gì, thưa ông?

Yếu tố chính để đạt được mục tiêu tổ chức và tham gia ĐHCĐ thành công là sự chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh việc nắm vững các quy định của Luật DN và Điều lệ công ty, bản thân SCIC chúng tôi cũng ban hành quy chế quản trị vốn đầu tư tại các công ty cổ phần rất cụ thể. Trong đó hướng dẫn cán bộ, người đại diện của SCIC các nội dung, quy trình tham gia ĐHCĐ.

Chẳng hạn, từ tháng giêng hàng năm, SCIC đã có văn bản gửi đến Hội đồng quản trị (HĐQT), người đại diện vốn của SCIC tại các DN để nhắc nhở, hướng dẫn họ chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHCĐ như: thời gian dự kiến tổ chức đại hội, hướng dẫn bộ tài liệu trình đại hội, các vấn đề cần lưu ý đối với phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh, kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát… kể cả các phương án đầu tư mà doanh nghiệp dự định sẽ trình ĐHCĐ thông qua.

Sau đó, SCIC sẽ cùng với HĐQT hoặc thông qua người đại diện vốn của mình chủ động trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong năm, dự kiến kế hoạch kinh doanh, phương án nhân sự… Việc thảo luận trước này giúp hiểu rõ, tìm kiếm sự đồng thuận và thống nhất trước khi SCIC biểu quyết chính thức tại ĐHCĐ.

Hơn nữa, cán bộ SCIC được phân công phụ trách DN phải luôn nắm bắt và cập nhật thông tin định kỳ cũng như đột xuất kịp thời trước ĐHCĐ, từ đó có được thông tin sát với tình hình của DN đó, phục vụ hiệu quả cho việc đưa ra các ý kiến tham gia ĐHCĐ. Kinh nghiệm cho thấy khi cán bộ chúng tôi làm tốt công tác này và có sự phối hợp tốt với Ban lãnh đạo các DN như nói trên, thì việc tham gia nhiều ĐHCĐ trong một thời điểm vẫn được xử lý ổn thỏa.

Ông có thể cho biết những sai sót thường gặp khi tổ chức ĐHCĐ nếu không có sự chuẩn bị kỹ cũng như SCIC đã hỗ trợ cho các DN có vốn như thế nào?

Theo quan sát của chúng tôi, trước đây, một số trường hợp DN chuẩn bị tài liệu trình đại hội rất sơ sài, qua loa, thiếu nội dung. Ví dụ như đại hội nhiệm kỳ nhưng thiếu báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh của cả nhiệm kỳ, thiếu kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ mới, thậm chí thiếu báo cáo của Ban kiểm soát cho cổ đông… hoặc DN gửi và công bố tài liệu cho cổ đông trước đại hội không đủ thời hạn theo quy định. Cũng có những biên bản, nghị quyết đại hội không phản ảnh đầy đủ diễn biến, kết quả đại hội, việc tổ chức kiểm phiếu biểu quyết tốn nhiều thời gian, hoặc sai kết quả…

Trên cơ sở nắm vững Điều lệ, Luật DN và kinh nghiệm tích lũy từ việc tham dự nhiều ĐHCĐ, cán bộ SCIC thường xuyên tư vấn, góp ý cho các DN. Việc hỗ trợ này xuyên suốt quá trình DN chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu đại hội, quy trình thủ tục tại đại hội và các văn kiện tại ĐHCĐ.

Có một số trường hợp mà DN lâm vào tình trạng tài chính khó khăn, nội bộ mất đoàn kết, không còn nhân sự chủ chốt hoặc ban lãnh đạo không có kinh nghiệm, chúng tôi đã trực tiếp chủ trì, phối hợp tổ chức ĐHCĐ cho DN… Những sự hỗ trợ này giúp DN tuân thủ đúng các quy trình và quy định pháp luật về tổ chức ĐHCĐ, đồng thời giúp Ban lãnh đạo DN thể hiện tính chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao giá trị và hình ảnh của DN trong mắt các nhà đầu tư.

Các ý kiến, nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ của SCIC có thành công cao không? Ông có thể cho biết lý do của các trường hợp không thành công?

Hầu hết là các ý kiến của SCIC tại ĐHCĐ được các cổ đông khác tôn trọng, đồng thuận. Điều này không chỉ diễn ra với các DN mà SCIC có tỉ lệ chi phối mà với cả những DN chúng tôi có tỉ lệ vốn nhỏ. Theo tôi, việc này không hẳn vì SCIC là cổ đông nhà nước nên được cổ đông khác nể nang, mà vì tính hợp lý và thuyết phục trong các ý kiến của SCIC.

Trong thực tế, đã từng xảy ra trường hợp có nhóm cổ đông lớn, vì bảo vệ lợi ích riêng, nên có nhiều ý kiến không đồng thuận với chúng tôi, thậm chí gây rối tại đại hội. Khi đó cán bộ SCIC đã kiên trì, mềm mỏng, vận dụng vững chắc các quy định của Điều lệ và luật để giữ đại hội được tiếp diễn và kết thúc thành công sau hơn 14 giờ đồng hồ diễn ra.

Tuy vậy, tại một số DN mà SCIC có tỉ lệ vốn thấp, có những ý kiến của SCIC không gặp nhau với nhóm cổ đông lớn còn lại. Nguyên nhân thường là do SCIC biểu quyết không thông qua các báo cáo tài chính có nhiều ý kiến kiểm toán ngoại trừ, ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh dẫn đến tình trạng lãi giả lỗ thật… hoặc việc phân phối lợi nhuận không phù hợp, phương án phát hành tăng vốn không rõ ràng, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chưa đủ cơ sở… trái với nguyên tắc tuân thủ pháp luật, hiệu quả quản trị vốn, bảo vệ lợi ích của cổ đông mà SCIC theo đuổi.

Sau cùng, ông có lời khuyên gì với các DN trong công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2017?

ĐHCĐ là dịp để các cổ đông, nhà đầu tư được nghe HĐQT báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính trong năm hoặc nhiệm kỳ của DN; được góp ý và quyết định thông qua các định hướng hoặc giải pháp quan trọng của DN. Để đại hội thành công và đạt được sự đồng thuận cao giữa các cổ đông, nhà đầu tư, bên cạnh việc thực hiện đúng các thủ tục chuẩn bị ĐHCĐ, thì HĐQT nói riêng và Ban lãnh đạo nói chung của DN cần bảo đảm các nội dung trình tại ĐHCĐ đúng pháp luật, phản ảnh đúng thực chất sức khỏe DN, thông tin cần đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Các nghị quyết được thông qua thể hiện được sự hài hòa lợi ích giữa các cổ đông, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho DN.

Xin cảm ơn ông.

A.D

Theo Trí thức trẻ