SCIC là tên viết tắt của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (State Capital Investment Corporation). Được thành lập năm 2005, SCIC là một mô hình mới về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua  một tổ chức kinh tế ở Việt Nam. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các dự án, các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của đất nước. SCIC hiện có hơn 500 doanh nghiệp thuộc danh mục đầu tư và đang ngày càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của thị trường đầu tư, tài chính Việt Nam.“Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” là chương trình học bổng hàng năm của SCIC dành cho sinh viên một số trường đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.