Thực thi vai trò của Hội đồng Quản trị các Doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Coronavirus (COVID-19)

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có những quyết sách và hành xử phù hợp trong vai trò giám sát xử lý khủng hoảng này, SCIC gửi tới các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) bài báo mới nhất với tiêu đề Chia sẻ quan điểm và những bài học rút ra từ Trung tâm Quản trị Công ty Deloitte Trung Quốc và những quốc gia khác”  từ nguồn của Trung tâm Quản trị Công ty – Deloitte Việt Nam, thành viên của Trung tâm Quản trị Công ty Deloitte Toàn cầu

Link bài báo: Tiếng Việt

Nội dung bài báo sẽ đề cập đến những quan điểm và bài học liên quan đến:

  • Duy trì hoạt động kinh doanh liên tục
  • Công bố thông tin theo luật định
  • Các cuộc họp của HĐQT và với Cổ đông
  • Trao đổi với người lao động
  • Xử lý hậu khủng hoảng

Bài báo này được xây dựng dựa trên những chia sẻ thực tế từ Trung tâm Quản trị Công ty Deloitte Trung Quốc và những khuyến nghị từ Viện HĐQT Hồng Kông, những khu vực đã từng và đang có những trải nghiệm xử lý khủng hoảng.  Dù chưa thể đưa ra một cách đầy đủ nhất những công việc cần làm đối với các thành viên HĐQT trong thời điểm này, nhưng đây là những thông tin vô cùng hữu ích để các thành viên HĐQT tham khảo và đưa vào danh mục chương trình hành động của mình khi thực thi vai trò giám sát xử lý khủng hoảng.