SCIC tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Ngày 9/01/2020, tại trụ sở chính, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – SCIC đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Đến dự Hội nghị của SCIC có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh- Ủy viên BCHTƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Cục Tài chính doanh nghiệp-Bộ Tài chính và các đại biểu khách mời cùng toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành- Phó Bí thư Đảng ủy, TVHĐTV, Tổng Giám đốc SCIC trình bày Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết năm 2019, kế hoạch năm 2020 của SCIC cho thấy:  năm 2019, doanh thu của SCIC đạt 6.760 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế SCIC cùng đạt 4.067 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế) 2.847 tỷ đồng.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến tháng 12/2019, SCIC đã tiếp nhận được 13 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước hơn 7.160 tỷ đồng. Theo Quyết định 1232, SCIC đã hoàn thành tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 35/62 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 10.742 tỷ đồng. Trong năm 2019, SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp trong danh mục, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô vốn lớn, mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp.

Công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, đạt được hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Về tình hình triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh, công tác nghiên cứu các cơ hội đầu tư của Tổng công ty tiếp tục được chú trọng triển khai. Các đơn vị đã tiến hành nghiên cứu gần 30 cơ hội đầu tư, trong đó có 15 cơ hội đã được phê duyệt chủ trương nghiên cứu, chuyển sang giai đoạn trình chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, trong năm 2019, SCIC đã tập trung đẩy mạnh vào công tác nghiên cứu hoàn thiện các quy định nội bộ, Hội đồng thành viên SCIC đã phê duyệt và giao Tổng Giám đốc ký ban hành bộ tiêu chí sàng lọc đầu tư, đang hoàn thiện để ban hành sửa đổi Quy chế đầu tư, các quy trình ra Quyết định đầu tư, nhằm xác định rõ khẩu vị đầu tư, định hướng, các tiêu chí và lĩnh vực đầu tư của SCIC trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành cũng đưa ra các chương trình công tác lớn của SCIC trong năm 2020 liên quan tới hoạt động xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; công tác đầu tư kinh doanh vốn.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Hoàng Anh- Ủy viên BCHTƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của SCIC trong việc khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực cùng với 18 Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính phủ giao cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đã gợi mở những định hướng quan trọng. Theo đó, SCIC cần khẩn trương tiếp ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lấy ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

SCIC cần tập trung triển khai tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng bàn giao về Tổng công ty. Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu SCIC đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ theo Đề án Cơ cấu lại SCIC. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nắm giữ, thực hiện tốt vai trò của cổ đông nhà nước tại một số doanh nghiệp có qui mô lớn, hiệu quả cao theo Chiến lược Phát triển giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Theo người đứng đầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC cần được tiếp tục chú trọng, mở rộng với định hướng rõ nét hơn, tập trung vào những dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực Nhà nước cần nắm giữ, tạo bước chuẩn bị quan trọng để đẩy mạnh hơn chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty trong thời gian tới. Đồng thời, Tổng công ty triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Bên cạnh đó, SCIC cần nâng cao năng lực thể chế, bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của Tổng công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lưu ý Đảng ủy SCIC một só nội dung quan trọng, cần bám sát của chỉ đạo của Đảng ủy Khối, của Trung ương trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty tập trung vào những nội dung trọng điểm của năm 2020, trong đó quan trọng nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ III.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Chi- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu bế mạc Hội nghị

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ của SCIC, đồng chí Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Hội đồng thành viên cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, đồng thời, khẳng định tập thể SCIC sẽ đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra cũng như những nhiệm vụ được giao năm 2020.\.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cùng Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương, các khách mời cùng Ban Lãnh đạo của SCIC chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị