Ngày hội gia đình 2019-Bản sắc văn hóa SCIC

Ngày 15/12/2019, tại Công viên Mùa Xuân- Khu đô thị Ecopark, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Ngày hội gia đình Tổng Công ty.

Ngày hội đã trở thành nét văn hóa đặc sắc được SCIC tổ chức định kỳ hàng năm là nơi gia đình của cán bộ, người lao động TCT gặp gỡ giao lưu để gần gũi nhau hơn, tạo sân chơi nhằm đề cao văn hóa gia đình trong mỗi thành viên, tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó nghề nghiệp, cùng chí hướng xây dựng SCIC phát triển bền vững. Ngoài ra, đây cũng là dịp SCIC tri ân các cán bộ từng tham gia quân đội nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12.

Trong những năm qua, SCIC đã luôn vận động cán bộ, người lao động xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp SCIC.Thông qua ngày hội này, lãnh đạo, công đoàn SCIC mong muốn tập thể cán bộ , người lao động SCIC tiếp tục tôn vinh những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Cùng với hoạt động trong Ngày hội thể thao, Ngày hội gia đình SCIC năm 2019 còn là dịp thể hiện sự quan tâm thiết thực của LĐ TCT trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đưa các quy tắc chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp SCIC được quy định tại Quyết định số 319/QĐ-ĐTKDV ngày 27/8/2018 của TCT đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa riêng của SCIC trong quá trình xây dựng và phát triển Tổng công ty qua đó, tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Một số hình ảnh Ngày hội gia đình SCIC 2019