Công bố Quyết định chuẩn y Phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 14/8/2019, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW đã trao Quyết định số 1834-QĐ/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y đồng chí Nguyễn Chí Thành-UVBCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.

 Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Chí Thành tại hội nghị,  đồng chí Phạm Tấn Công đã chúc mừng, đồng thời tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Chí Thành tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị, đưa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ngày càng phát triển. 

 

Ảnh: Đồng chí Phạm Tấn Công Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy SCIC

Phát biểu sau khi nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Chí Thành thể hiện quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn góp phần xây dựng Đảng bộ SCIC ngày càng vững mạnh, SCIC ngày càng phát triển, trước mắt cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, TVHĐTV, TGĐ SCIC phát biểu nhận việm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chi – Bí thư Đảng ủy TCT nồng nhiệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành được tổ chức Đảng tin tưởng, trao trọng trách Phó Bí thư Đảng ủy SCIC, đồng thời tin tưởng rằng, trên cương vị mới đồng chí Nguyễn Chí Thành sẽ phát huy trình độ năng lực chuyên môn, kết hợp lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác, đoàn kết, thống nhất trong Ban Lãnh đạo SCIC để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi cho biết từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, Đảng ủy SCIC đã kịp thời kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ mỗi khi có biến động. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cấp được thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh công việc, quy trình thực hiện theo quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối. Mọi mặt công tác nói chung và công tác nhân sự nói riêng của SCIC luôn được sự quan tâm sâu sát, sự ủng hộ, tạo điều kiện và phối hợp kịp thời của Đảng ủy Khối DNTW. Đây cũng là nhân tố quan trọng trong mọi thành tích đạt được của Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2015-2020.

Ảnh Đồng chí Nguyễn Đức Chi- Bí thư Đảng ủy SCIC phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành và kết luận Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972 tại Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản, Bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc, Cao cấp Lý luận chính trị.

Đồng chí từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Đồng chí bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008.

Từ năm 2010, đồng chí lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh Phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3. Ngày 30/6/2015, đồng chí được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc của SCIC, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách SCIC từ ngày 1/9/2017. Ngày 8/5/2019 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm là Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc SCIC.