Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp làm việc với SCIC

Sáng ngày 06/6/2019, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp do đồng chí Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với SCIC về tình hình sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020 và phương án cơ cấu lại SCIC đến năm 2020.

Cùng dự buổi làm việc với SCIC có các đồng chí lãnh đạo đại diện Vụ Đổi mới Doanh nghiệp – Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía SCIC, cùng tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐTV; các đồng chí thành viên HĐTV, Ban giám đốc và lãnh đạo các ban chức năng.

Đ/c Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc SCIC báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Lãnh đạo SCIC cho biết, năm 2018, SCIC đạt doanh thu 12.582 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 9.467 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 8.253 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước 6.991 tỷ đồng, đạt 154% so với kế hoạch. Với kết quả kinh doanh xuất sắc nêu trên, SCIC được xếp loại Doanh nghiệp đạt loại A theo Nghị định số 81/NĐ-CP và Thông tư 200/TT-BTC.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của SCIC sẽ đạt 50% kế hoạch.

Tính đến 31/5/2019, danh mục doanh nghiệp do SCIC quản lý có 144 doanh nghiệp, với tổng số vốn nhà nước theo giá trị sổ sách hơn 28.600 tỷ đồng, giá trị thị trường khoảng 116.000 tỷ đồng (hơn 5 tỷ USD).

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 5/2019, SCIC đã tiếp nhận được 44 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước hơn 11.500 tỷ đồng. Các doanh nghiệp sau khi được bàn giao về SCIC đã được phân loại để quản lý; thực hiện tái cơ cấu, xử lý tồn tại, nâng cao quản trị, hiệu quả hoạt động và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai bán vốn, mang lại hiệu quả cao.

Về công tác bán vốn, trong giai đoạn từ 2017 đến hết tháng 5/2019, SCIC đã bán vốn tại 51 DN (bao gồm: Vinamilk và Nhựa Bình Minh), trong đó, bán hết vốn tại 47 DN, bán bớt vốn tại 04 DN và bán quyền mua cổ phần tại 2 DN. Tổng giá trị thu được là 20.111 tỷ đồng, trên giá vốn là 3.077 tỷ đồng, chênh lệch bán vốn là 17.034 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,5 lần (cao hơn nhiều lần so với mức bình quân chung của cả nước giai đoạn 2011-2015 là 1,48 lần). Công tác bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, đạt được hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Với nguồn vốn điều lệ và vốn tích tụ trong quá trình kinh doanh, tổng vốn đầu tư đã giải ngân của SCIC từ khi thành lập đến nay đạt khoảng 27.700 tỷ đồng. Thời gian qua, SCIC đã chủ động làm việc với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc UBQLVNN để tiếp cận và nghiên cứu các cơ hội đầu tư.

Cũng tại buổi làm việc, SCIC đã có một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới như: các Bộ/UBND khẩn trương triển khai nghiêm túc việc chuyển giao cho SCIC quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/1/2019;Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt cho phép SCIC được áp dụng cơ chế bán vốn đặc thù đã được quy định tại Nghị định 151/2013/NĐ-CP để đẩy nhanh tiến độ bán vốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Long ghi nhận các vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị của SCIC về việc đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời yêu cầu SCIC tiếp tục nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, khó khăn, cần chủ động xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan liên quan. Ngoài ra, yêu cầu SCIC bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thay mặt lãnh đạo SCIC, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Đức Chi gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã có những chỉ đạo sâu sát và kịp thời đối với SCIC, đồng thời mong muốn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, các cơ quan liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ để SCIC thực hiện tốt hơn nữa công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp trong thời gian tới.