Đồng chí Nguyễn Chí Thành được bổ nhiệm là Tổng giám đốc SCIC

Ngày 08/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SCIC. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Quyết định số 515/QĐ-TTg