SCIC tiếp nhận quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Licogi từ Bộ Xây dựng

Sáng 26/12/2018, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Licogi về SCIC.

Ảnh:Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh trao Biên bản bàn giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Licogi về SCIC cho Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi.

Theo biên bản chuyển giao được ký kết, giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại Licogi chuyển giao về SCIC là 366,406 tỷ đồng, chiếm 40,72% vốn điều lệ của Licogi. Licogi đã hoàn thành cổ phần hóa và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 1/1/2016

Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, các công việc liên quan giữa Bộ Xây dựng và SCIC đã được làm rõ trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng SCIC và đề nghị SCIC tích cực hỗ trợ để doanh nghiệp ngày càng phát triển, qua đó gia tăng giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thay mặt SCIC, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Đức Chi bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực quá trình chuyển giao phần vốn nhà nước từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng về SCIC, đồng thời nhấn mạnh việc SCIC luôn thực hiện áp dụng quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất gắn liền với việc phối hợp chặt chẽ với các cổ đông dựa trên các nguyên tắc kinh tế thị trường, đảm bảo phần vốn nhà nước được bảo toàn và phát huy. Sau khi Licogi về SCIC sẽ được hỗ trợ tối đa từ các lợi thế của SCIC trong quản trị doanh nghiệp và khả năng hợp tác với các doanh nghiệp do SCIC quản lý

Việc chuyển giao vốn nhà nước tại Licogi có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm của Bộ Xây dựng, SCIC và doanh nghiệp trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tái cấu trúc doanh nghiệp./.