Lãnh đạo SCIC tiếp đại sứ quán Mỹ

Ngày 23/11/2018, tại trụ sở SCIC, bà Đinh Thị Bích Diệp, Thành viên Hội đồng thành viên SCIC, đã có buổi làm việc với bà Tanaka Masami, Viên chức kinh tế, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Bích Diệp đã giới thiệu thông tin về SCIC và vai trò của SCIC trong tiến trình cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Giải đáp đối với câu hỏi của bà Masami về sự thay đổi trong hoạt động của SCIC sau khi được chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), bà Diệp cho biết SCIC hoạt động theo điều lệ đã được quy định trong các văn bản và quy định của pháp luật và việc SCIC chuyển giao về CMSC không ảnh hưởng gì đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của SCIC. Theo đó, điểm khác biệt duy nhất là đại diện chủ sở hữu nhà nước tại SCIC đã chuyển từ Bộ Tài chính sang CMCS.

Nhân buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và tiếp theo nội dung làm việc giữa Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật (OTA) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và SCIC tại trụ sở Bộ Tài chính tháng 9/2018, SCIC đã đưa ra một số đề xuất về hỗ trợ kỹ thuật đối với SCIC từ phía OTA, gồm (i) thông tin cập nhật về thị trường vốn và thị trường tiền tệ - những yếu tố có tác động đáng kể tới hoạt động của SCIC; (ii) chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp để hỗ trợ SCIC nâng cao hiệu quả quản trị tại nhóm DN thành viên cũng như hoạt động tái cơ cấu tại các DN này nhằm nâng cao giá trị DN; và (iii) quy trình đầu tư cũng như quản lý danh mục đầu tư. Về hình thức hỗ trợ, ngoài mô hình cử chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật đến khảo sát và nghiên cứu phương án hỗ trợ kỹ thuật tại SCIC/DN thành viên của SCIC như phía OTA vẫn thường triển khai tại các dự án hỗ trợ kỹ thuật dành cho các đối tác tại Việt Nam như Tổng cục thuế, Kho bạc nhà nước…,SCIC còn đề xuất OTA/Đại sứ quán Mỹ hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo…tại Mỹ hoặc tại Việt Nam cho cán bộ và người đại diện của SCIC, qua đó giúp tăng cường năng lực cho cán bộ/người đại diện của SCIC tại DN. Bà Masami ghi nhận các đề xuất của SCIC và nhất trí sẽ chuyển các thông tin này tới OTA để phía OTA có thể cân nhắc về khả năng hỗ trợ kỹ thuật cho SCIC.

Ảnh: Đại diện Đại sứ quán Mỹ và SCIC tại buổi làm việc ngày 23/11/2018 tại trụ sở SCIC