SCIC làm việc với JICA trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại Nhật Bản

Ngày 9/10/2018, trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch HĐTV tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Nhật Bản, Lãnh đạo SCIC đã có buổi làm việc với đại diện JICA. Chia sẻ tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi đã đánh giá cao hiệu quả dự án “Tăng cường năng lực tài chính nhằm triển khai tái cấu trúc DNNN” giai đoạn 2014-2017 đối với SCIC. Theo đó, hai ấn phẩm Sổ tay Hướng dẫn biểu quyết (VG) và Bộ Quy tắc quản trị doanh nghiệp (CGC) được xem là công cụ đắc lực để SCIC có thể phổ biến kiến thức và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp tiên tiến cho DN thành viên của SCIC và đã được chính thức áp dụng từ năm 2017. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ dự án, Bộ chỉ số quản trị rủi ro chính (KRIs) được xem là một công cụ hữu ích giúp đo lường mức độ rủi ro, hỗ trợ cung cấp các thông tin về rủi ro tiềm ẩn có thể tác động đến việc đạt được các mục tiêu kinh doanh của SCIC và đã được lãnh đạo SCIC ký ban hành chính thức vào tháng 12/2016 và áp dụng tại SCIC từ năm 2017. Trên cơ sở đánh giá tích cực kết quả của dự án Hỗ trợ kỹ thuật từ phía JICA trong giai đoạn 2014-2017 và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực hoạt động khác của SCIC, đặc biệt là hoạt động thoái vốn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chi đã đề xuất việc JICA nghiên cứu khả năng cung cấp thêm các chương trình Hỗ trợ kỹ thuật cho SCIC.

Đại diện JICA, ông Sawada, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Ban Chính sách Công và Phát triển Công nghiệp, cho biết JICA ghi nhận kết quả tích cực của dự án đối với hoạt động của SCIC cũng như DN thành viên của SCIC. Về đề xuất tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho SCIC, ông Sawada nhất trí sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với SCIC để nghiên cứu khả năng hỗ trợ kỹ thuật cho SCIC trong các dự án tiếp theo mà JICA sẽ triển khai tại Việt Nam.

Ảnh: Chủ tịch Nguyễn Đức Chi và ông Sawada tại trụ sở JICA