SCIC tổ chức thành công Hội thảo “Trao đổi giải pháp đẩy mạnh công tác bán vốn của SCIC năm 2018"

Với mục đích trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh công tác bán vốn của SCIC năm 2018, ngày 11/10/2018 tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội thảoTrao đổi giải pháp đẩy mạnh công tác bán vốn của SCIC năm 2018".

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện của Vụ Đổi mới Doanh nghiệp -Văn phòng Chính phủ; Cục Tài chính doanh nghiệp -Bộ Tài chính; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ủy ban chứng khoán nhà nước; Sở GDCK Hà Nội; Sở GDCK Tp. HCM; Cục An ninh Kinh tế (A84), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế và buôn lậu (C46) - Bộ Công an và đại diện trên 20 Công ty chứng khoán, công ty thẩm định giá.

Ảnh: Hội thảo “Trao đổi giải pháp đẩy mạnh công tác bán vốn của SCIC năm 2018".

Năm 2018 là năm ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng về cơ chế bán vốn của SCIC tại doanh nghiệp với sự ra đời của hai văn bản quan trọng là Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, và Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Đây là những hành lang pháp lý có tác động trực tiếp, làm thay đổi căn bản hoạt động bán vốn của SCIC. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa thật sáng tỏ như:

- Quy định pháp luật nào sẽ được áp dụng khi bán cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết?

- Việc xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định tại tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Thông tư số 59/2018/TT-BTC liên quan đến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thuê (trả tiền hàng năm) và giá trị văn hóa, lịch sử. Tuy nhiên các giá trị này không được quy định cụ thể tại các Tiêu chuẩn về thẩm định giá và/hoặc được cho rằng đã bao gồm trong giá trị của nhóm “Tài sản vô hình không xác định được” (mặc dù không thể tách riêng giá trị quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm và giá trị văn hóa, lịch sử là bao nhiêu).  

- Việc tính chênh lệch tiền thuê đất (đất thuê trả tiền hàng năm) của thời hạn thuê đất còn lại được tính theo phương pháp nào: chiết khấu dòng tiền thuê đất chênh lệch của từng năm trong tương lai về thời điểm hiện tại hay chỉ đơn thuần cộng cơ học chênh lệch của từng năm?

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng SCIC thảo luận tập trung vào các vấn đề nói trên và những khó khăn vướng mắc hiện tại của các công ty chứng khoán (CTCK), công ty thẩm định giá khi thực hiện các hợp đồng tư vấn bán vốn cho SCIC; Đề xuất của các CTCK,CTTĐG để đẩy nhanh tiến độ bán vốn đồng thời trao đổi một số nội dung cụ thể phát sinh trong quá trình triển khai công việc giữa các Ban đầu tư/Chi nhánh với các CTCK, CTTĐG,

Từ đầu năm đến tháng 10/2018, SCIC đã bán vốn thành công tại 08 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 06 doanh nghiệp, bán bớt vốn tại 02 doanh nghiệp).Nhìn chung, tiến độ bán vốn năm 2018 còn chậm so với kế hoạch song nguyên nhân chủ yếu do các yếu tố khách quan, trong đó hoạt động bán vốn gặp nhiều khó khăn do triển khai áp dụng một số quy định mới về cơ chế bán vốn Nhà nước tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP; thị trường chứng khoán biến động mạnh ảnh hưởng đến việc bán vốn tại các doanh nghiệp niêm yết./.