Thông tin báo chí

SCIC tổ chức hội nghị thường niên công tác đại diện vốn nhà nước năm 2018

Ngày 14/9/2018 tại Đà Nẵng, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị công tác đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là Hội nghị thường niên được SCIC tổ chức với sự tham gia của trên 200 người đại diện vốn của SCIC tại thời điểm hiện nay.

  Tính đến 31/8/2018, tổng danh mục đầu tư của Tổng công ty gồm 139 doanh nghiệp, với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 20.367 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 82.838 tỷ đồng, bao gồm: 133 Công ty cổ phần; 01 Công ty TNHH 2 thành viên; 05 Công ty TNHH 1 thành viên. Việc quản lý vốn nhà nước được thực hiện thông qua 225 người đại diện, trong đó có 168 người là cán bộ doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 74,6%).

Kết quả công tác đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho thấy hoạt động của người đại diện tại doanh nghiệp đã ngày càng đạt kết quả tích cực, giúp SCIC thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của cổ đông góp vốn tại doanh nghiệp. Trong năm 2017 vừa qua, với sự góp sức của người đại diện đóng vai trò là lãnh đạo chủ chốt tại doanh nghiệp, đa số các doanh nghiệp có vốn nhà nước do SCIC quản lý đã hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp đã đạt mức vượt kế hoạch kinh doanh trên 10% như CTCP Bảo trì đường thủy nội địa số 15 (doanh thu đạt 171% so với kế hoạch), CTCP Sửa chữa đường bộ và xây dựng tổng hợp II Quảng Bình (doanh thu đạt 158%, lợi nhuận trước thuế đạt 194% so với kế hoạch), CTCP Viễn thông FPT (cổ tức đạt 400% so với kế hoạch)... Một số doanh nghiệp đạt tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) trên 20%. Ví dụ: CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong (24%), CTCP Dược Hậu Giang (23%), CTCP Sữa Việt Nam (43%), CTCP Traphaco (23%), CTCP Domesco (22%)....

Về công tác thoái vốn nhà nước - một trong những nhiệm vụ quan trọng của SCIC trong giai đoạn hiện nay, tuy bối cảnh thị trường không thuận lợi nhưng người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC đã phối hợp tốt với Tổng công ty xử lý các tồn tại, hỗ trợ tư vấn xây dựng hồ sơ bán vốn, giới thiệu nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để bán vốn thành công. Năm 2017, Tổng công ty đã thực hiện bán vốn thành công tại 38 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 36 doanh nghiệp) với giá vốn 424 tỷ đồng, giá trị thu được là 932 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần giá vốn. Đặc biệt, Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn thành công 3,33% số cổ phần tại Vinamilk với mức giá bình quân 186.000 đồng/cổ phần, cao hơn nhiều so với mức giá khởi điểm 150.000 đồng/cổ phần, thu về 8.990 tỷ đồng, chênh lệch trên 8.700 tỷ đồng; tháng 3/2018 bán vốn thành công tại CTCP Nhựa Bình Minh thu về 2.330 tỷ đồng, giá vốn 145 tỷ đồng, chênh lệch 2.185 tỷ đồng. Kết quả đó phản ánh nỗ lực của SCIC và người đại diện trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao đồng thời với việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty.

Trong công tác tổ chức đại hội cổ đông, người đại diện chủ động làm việc trước với Tổng công ty về các nội dung đại hội cổ đông như xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu nhân sự, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, xử lý các tồn tại...; báo cáo và gửi đủ tài liệu đại hội cổ đông cho Tổng công ty để có đề xuất, nghiên cứu có ý kiến tại đại hội cổ đông. Cùng với Tổng công ty, người đại diện tại doanh nghiệp đã góp phần quan trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông Nhà nước tại doanh nghiệp một cách trách nhiệm.

Kết quả đánh giá năm 2017, trong tổng số 309người đại diện thuộc đối tượng đánh giá của năm 2017có 149 người đại diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 48,2%; 102 người đại diện hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 33%. Đối với người quản lý tại các công ty TNHH MTV. Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, Tổng công ty đã đề nghị tặng giấy khen của Tổng giám đốc cho 13 người đại diện; tặng giấy khen của HĐTV cho 15 người đại diện, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen đối với 01 tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với mục tiêu cung cấp thêm kiến thức và kinh nghiệm về hình thức M&A thu hút nhà đầu tư chiến lược, trong khuôn khổ hội nghị lần này, SCIC tổ chức Hội thảo “M&A, một số vấn đề doanh nghiệp cần chuẩn bị để thu hút nhà đầu tư chiến lược” với sự tham gia của các diễn giả đến từ Vietnam Holding, Lee&Ko,Warburg Pincus. Nội dung của Hội thảo tập trung vào các việc cập nhật các vấn đề pháp lý mà nhà đầu tư và doanh nghiệp cần lưu tâm, xác lập chiến lược M&A và cách thức tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp thông qua M&A, hiện thực hóa tiềm năng đầu tư tại các doanh nghiệp thông qua các giao dịch M&A, đồng thời trao đổi về triển vọng M&A tại thị trường Việt Nam và sức hút của doanh nghiệp Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là những nỗ lực của SCIC trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc danh mục quản lý theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Lãnh đạo SCIC cho biết, năm 2018, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy định của SCIC về công tác người đại diện, SCIC chủ động để xuất và phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý quy định về nghĩa vụ xin ý kiến của Người đại diện. Việc kiện toàn nhân sự, tăng cường các biện pháp hỗ trợ trong công tác người đại diện cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh: Tăng cường cử cán bộ SCIC tham gia kiêm nhiệm/biệt phái đến làm việc tại doanh nghiệp; tiếp tục ủng hộ và đề cử những người đại diện xứng đáng giữ các chức vụ trong bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp. SCIC cũng sẽ giám sát chặt chẽ tính tuân thủ của người đại diện đối với các chỉ đạo của SCIC.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Danh sách Người đại diện được khen thưởng tại Hội nghị năm 2018

* Tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đối với Người quản lý doanh nghiệp tại các Công ty TNHH Một thành viên, Người đại diện phần vốn của TCT tại các đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017:

1. Nguyễn Giang Yên, Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Nông sản Agrexim

2. Vũ Lộc, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Nông sản Agrexim

3. Nguyễn Hoàng Ngân, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Nhựa Bình Minh;

4. Trần Bá Phúc, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;

5. Mai Tiến Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol;

6. Võ Tấn Nhung, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận;

7. Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT CTCP Viễn thông FPT;

8. Võ Ngọc Hồ; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ;

9. Trần Dạ Thảo, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng CTCP Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ;

10. Phạm Hữu Quá, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang;

11. Đỗ Trọng Quỳnh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex);

12. Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex);

13. Lê Thành Liêm, Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành tài chính, Kế toán trưởng CTCP Sữa Việt Nam;

14. Nguyễn Tấn Danh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang

15. Trần Túc Mã, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP TRAPHACO;

16. Nguyễn Văn Hóa, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP DOMESCO

* Tặng Giấy khen của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đối với Người quản lý doanh nghiệp tại các Công ty TNHH Một thành viên, Người đại diện phần vốn của TCT tại các đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017:

1. Võ Tấn Đỉnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang;

2. Nguyễn Thái Thanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang;

3. Nguyễn Thành Được, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang;

4. Nguyễn Hùng Cường, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ TCT công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP;

5. Đinh Quốc Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ TCT công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP;

6. Hà Thị Thuận, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HYMECO

7. Lê Thanh Sơn, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Xây dựng và khoáng sản Bình Thuận;

8. Mai Xuân Hạnh, Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ Lâm Đồng;

9. Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ Lâm Đồng;

10. Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng Tổng hợp II Quảng Bình;

11. Nguyễn Ánh Sao, Chủ tịch HĐQT CTCP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng Tổng hợp II Quảng Bình;

12. Lê Hữu Nghĩa, TV HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương;

13. Nguyễn Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương;

14. Nguyễn Văn Kiệm, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP XNK Sa Giang;

15. Hồ Quang Khải, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Trà Bắc;

16. Huỳnh Khắc Nhu, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc CTCP Trà Bắc.