Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp về SCIC

Sáng ngày 31/8/2018, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp về SCIC với tổng giá trị vốn chuyển giao theo mệnh giá  gần 800 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp được chuyển giao bao gồm: TCT Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex) và CTCP Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi.

 

Ảnh: Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp thuộc Bộ NNPTNN về SCIC

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại các công văn số 1630/VPCP-ĐMDN ngày 13/2/2018 và công văn số 7836/VPCP-ĐMDN ngày 17/8/2018 về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC, SCIC và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp rà soát các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn chỉ đạo các doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển giao để SCIC thẩm định. Trong quá trình trao đổi, làm việc và báo cáo các Bộ ngành liên quan từ tháng 4/2018 đến nay, SCIC đã hướng dẫn doanh nghiệp lập và hoàn thiện hồ sơ chuyển giao theo quy định tại Thông tư 118/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 về hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại SCIC.

Sau khi tiếp nhận chuyển giao, với vai trò cổ đông, SCIC sẽ tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; trường hợp cần thiết sẽ thực hiện tái cấu trúc tài chính và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tối ưu hóa giá trị phần vốn nhà nước khi triển khai thoái vốn.

Tiếp theo việc chuyển giao 2 doanh nghiệp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý tồn tại, hoàn thiện hồ sơ tại 2 doanh nghiệp còn lại do Bộ quản lý là Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long và Công ty TNHH MTV XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội để chuyển giao vốn nhà nước về SCIC theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao, đại diện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phạm Quang Hiển- Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp cho biết, sau khi chuyển giao vốn nhà nước cho SCIC quản lý, Bộ sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ giúp đỡ và đề nghị SCIC tích cực hỗ trợ để doanh nghiệp ngày càng phát triển, bảo toàn và phát huy vốn nhà nước

Ảnh: ông Phạm Quang Hiển- Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ NNPTNN phát biểu tại lễ chuyển giao doanh nghiệp

Lãnh đạo SCIC cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, SCIC sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ và địa phương để thúc đẩy tiến độ chuyển giao vốn nhà nước từ Bộ ngành, địa phương về SCIC. Đối với các doanh nghiệp sau khi tiếp nhận chuyển giao, SCIC sẽ phối hợp chặt chẽ với các cổ đông của doanh nghiệp để  duy trì sự ổn định và phát triển doanh nghiệp, phát huy được thế mạnh, truyền thống và thương hiệu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng trưởng hiệu quả và gia tăng giá trị đồng vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

 

Ảnh: Chủ tịch HĐTVSCIC Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp thuộc Bộ NNPTNN về SCIC 

Thông tin về 2 doanh nghiệp chuyển giao: 

TT

Tên doanh nghiệp

VĐL

(tỷ đ)

VNN

(tỷ đ)

Tỷ lệ sở hữu

1

TCT Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex)

     1,250.00

792.28

63.38%

2

CTCP Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi

8.00

2.88

36.00%

 Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 về danh mục thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định việc các Bộ/UBND tỉnh chuyển giao về SCIC để triển khai bán phần vốn nhà nước tại 62 doanh nghiệp tại 6 Bộ và 16 địa phương với tổng số vốn nhà nước là trên 11.200 tỷ đồng (chiếm 65,3% vốn điều lệ các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao).

 Tin.SCIC