Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên và đoàn viên trong Tổng Công ty.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chi, Bí thư Đảng ủy SCIC nêu rõ, việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó tham gia triển khai, thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết. Do vậy, đồng chí Nguyễn Đức Chi đề nghị mỗi đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới cụ thể hóa về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá; đồng thời, chú trọng tới những nội dung liên đến lĩnh vực hoạt động của SCIC nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế ngay trong 6 tháng cuối năm 2018.

Bí thư Đảng ủy SCIC Nguyễn Đức Chi đề nghi, sau hội nghị các đại biểu sẽ viết thu hoạch về nhận thức sâu sắc của mỗi đảng viên, cán bộ của đơn vị về các chuyên đề Nghị quyết nêu trên. Đồng thời, các đồng chí bí thư chí bộ, lãnh đạo các đơn vị, chi nhánh thuộc SCIC theo chức trách và nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai, chương trình hành động sát với thực tiễn của đơn vị góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, gần 300 đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ươngphổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII tại Hội nghị

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Gần đây, việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, thiếu gương mẫu, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã yêu cầu: Phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần "thời kỳ nào, phong trào nào thì cán bộ đó".

Về cải cách chính sách tiền lương, PGS.TS Nguyễn Viết Thông nêu rõ, chính sách tiền lương là một bộ phận rất quan trọng, có quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế-xã hội, liên quan trực tiếp đến thị trường lao động và đời sống của người hưởng lương. Nước ta đã trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần cải cách một cách cơ bản chính sách tiền lương để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên. Việc xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những chính sách bảo đảm cho cải cách tiền lương lần này phải thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ phân phối, tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, PGS.TS Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thất nghiệp... là lĩnh vực rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm về chính trị - kinh tế - xã hội. Thực hiện Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án trình Trung ương ban hành được một nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở Việt Nam thực sự trở thành một động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện được tính nhân văn, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta…/.

Theo Minh Huệ - http://cpv.org.vn