SCIC tổ chức hội thảo tư vấn nhằm hoàn thiện quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án Chương trình đối tác chiến lược Australia-World Bank giai đoạn 2 (VN-ABP2), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và World Bank phối hợp tổ chức Hội thảo tư vấn “Hoàn thiện quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp - Nhìn từ góc độ chuyên gia và các bên có liên quan”.

Mục đích của Hội thảo nhằm lấy ý kiến đa chiều, bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia độc lập lập về những vấn đề cần sửa đổi của Quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Ban chỉ đạo Đổi mới Doanh nghiệp và Vụ Đổi mới Doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài chính, Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch Đầu tư, đại diện Bộ tư pháp, Kiểm toán nhà nước cùng các chuyên gia kinh tế World Bank.

Lũy kế từ khi thành lập năm 2006 đến 31/12/2017, SCIC đã bán vốn tại 986 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 885 DN, bán một phần vốn tại 82 DN, và bán quyền mua tại 19 DN) với giá vốn là 8.332 tỷ đồng, thu về 36.989 tỷ đồng (bao gồm bán 8,73% cổ phần tại Vinamilk), gấp hơn 4,4 lần giá vốn (mức bình quân cả nước giai đoạn 2011 - 2015 là 1,48 lần). Công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, từng bước được chuẩn hóa và mang tính chuyên nghiệp, công khai minh bạch, đạt được hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.  

Để có căn cứ thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã xây dựng và ban hành Quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp theo Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV-HĐTV ngày 11/4/2014. Sau khi được ban hành, Quy chế đã giúp SCIC xây dựng được quy trình bán vốn chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật. Nhiều năm nay, SCIC luôn được chọn làm tiên phong trong việc áp dụng các phương thức bán mới để bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Quy chế cũng đã đưa ra một số cơ chế đặc thù và mang tính đột phá trong thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động thoái vốn của SCIC trong hơn 10 năm qua như hạ giá khởi điểm, bán thỏa thuận, bán đấu giá cả lô, đặt cọc ký quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài, quy chế bán cổ phiếu niêm yết...

Căn cứ vào một số văn bản pháp luật mới được ban hành gần đây như Nghị định số 147/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC và Nghị định số 148/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC ban hành ngày 25/12/2017, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp ban hành ngày 8/3/2018, yêu cầu thực tế về việc tính giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu trí tuệ khi bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp cũng như việc xem xét, đánh giá các thông lệ quốc tế tiên tiến trong các hoạt động tương tự đã đặt ra yêu cầu về việc sửa đổi Quy chế bán cổ phần tại DN của SCIC.

Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC cho biết: “Việc sửa đổi quy chế bán cổ phần tại DN của SCIC đã được SCIC triển khai từ cuối năm 2017. Đến nay, dự thảo lần cuối của Quy chế đã được hoàn thiện. Nhằm tối ưu hóa và đánh giá Quy chế trên nhiều góc độ khác nhau như từ góc độ của các cơ quan quản lý nhà nước, từ góc độ của các chuyên gia và từ góc độ của các doanh nghiệp có liên quan, SCIC hi vọng hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến đánh giá, góp ý quý báu để SCIC có thể hoàn thiện nội dung và sớm ban hành Quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp, tạo khuôn khổ rõ ràng cho hoạt động thoái vốn tại doanh nghiệp của SCIC trong thời gian tới, đặc biệt là hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn, đảm bảo minh bạch và hiệu quả tối ưu cho nhà nước”.

Một số hình ảnh của Hội thảo

Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Nguyễn Chí Thành phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Sebastian Eckardt Chuyên gia kinh tế trưởng, Giám đốc chương trình, World Bank in Vietnam phát biểu chào mừng Hội thảo

Ông Nguyễn Trọng Dũng Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN-VPCP diễn giả chuyên đề: Mô hình SCIC - Những kết quả đạt được sau hơn 10 năm hoạt động trong bức tranh chung quản lý vốn nhà nước tại Việt Nam

Ông William P. Mako- Chuyên gia tư vấn World Bank diễn giả chuyên đề: Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Các mô hình phổ biến trên thế giới và mô hình tại Việt Nam

Phó Tổng giám đốc SCIC Lê Song Lai, diễn giả chuyên đề: Hoạt động thoái vốn nhà nước tại DN của SCIC - Những kết quả đạt được và những rào cản, vướng mắc

Ông Ketut Kusuma -Chuyên gia cao cấp lĩnh vực tài chính World Bank Việt Nam, diễn giả chuyên đề: Hoạt động bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Đánh giá quy chế hiện hành của SCIC

Các diến giả và đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm Hội thảo