Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-ĐUK ngày 21/11/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 2/3/2018 tại Trụ sở chính, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty (tổng số 286 người). Dự và đưa tin cho Hội nghị còn có đại diện Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), cụ thể:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên nhấn mạnh: 4 Nghị quyết trên là những nhận thức mới và hiện đại của Đảng ta dựa trên việc nghiên cứu lí luận và tổng kết thực tiễn Đổi mới đất nước hơn 30 năm qua và dựa trên việc nghiên cứu, đánh giá khách quan tình hình, xu hướng vận động, phát triển của thế giới trong giai đoạn hiện nay. Đó là những chủ trương, quan điểm, đường lối phát triển kinh tế quan trọng của Đảng ta nhằm mục tiêu phát triển toàn diện đất nước. Những chủ trương đó sẽ tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, đến từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó có những vấn đề trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho SCIC.

Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các các cấp ủy, đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động, đảm bảo tất cả nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6 được nhận thức đầy đủ, tạo chuyển biến rõ nét trong các mặt công tác của cá nhân, đơn vị nói riêng và của toàn Tổng công ty nói chung.

Cũng tại Hội nghị lần này, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức công tác Khen thưởng tổ cho các chức Đảng và đảng viên năm 2017, cụ thể:

- Tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 cho 02 Chi bộ trực thuộc;

- Tặng Giấy khen thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc năm 2017 cho 02 Chi bộ trực thuộc;

- Tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 cho 29 đảng viên.