SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 02 doanh nghiệp từ UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang, Phó Tổng giám đốc SCIC Nguyễn Hồng Hiển và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên đã thực hiện thủ tục chuyển giao hồ sơ 02 doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao về SCIC theo Biên bản chuyển giao ký giữa UBND tỉnh Tuyên Quang và SCIC ngày 29/12/2017.

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 02 doanh nghiệp từ UBND tỉnh Tuyên Quang về SCIC

02 doanh nghiệp được chuyển giao gồm có: Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang và Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang

Trong đó, Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến, xuất khẩu Barite với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao về SCIC là 12,75 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang, vốn điều lệ: 790.000.000 đồng (bảy trăm chín mươi triệu đồng). Giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao về SCIC là 314.440.000 đồng, chiếm 39,8% vốn điều lệ./.

Việc chuyển giao 02 doanh nghiệp trên thực hiện theo đúng các quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg  về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020. Sau hơn 10 năm kể từ ngày thành lập, tính đến nay  SCIC đã tiếp nhận gần 1.000 doanh nghiệp từ các Bộ, ban ngành, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước và thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn hơn 900 doanh nghiệp./.