SCIC tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Vinaconex

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và Bộ Tài chính, ngày 08/12/2017 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)  đã tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước tạiTổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (Mã CK: VCG) do SCIC đại diện chủ sở hữu với tổng số lượng 96.255.310 cổ phần, (tương ứng 21,79% vốn điều lệ của Vinaconex), mệnh giá 10.000 đông/cổ phần. Giá đặt mua thấp nhất hợp lệ 25.600 đồng/cổ phần.

Buổi chào bán được thực hiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex với các thông tin như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký: 5.350.000 cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư tham gia: 03 nhà đầu tư, trong đó có:

+ Tổ chức trong nước: 01 nhà đầu tư;

+ Cá nhân trong nước: 02 nhà đầu tư;

- Kết quả chào bán:

+Tổng số cổ phần bán thành công: 5.350.000  cổ phần (tương ứng 5,6 % tổng số lượng cổ phần chào bán);

+ Giá đấu thành công bình quân: 25.600 đồng/cổ phần;

+ Tổng giá trị cổ phần bán được: 136.960.000.000 đồng;

+ Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 03.