SCIC chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu với Ủy ban Triển khai đường lối chính sách kinh tế và xã hội Cu-ba về tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Từ ngày 21/11 đến 24/11/2017, trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị giữa hai Nhà nướcViệt Nam – Cu-ba, trên cơ sở MOU đã được ký kết giữa Ủy ban Triển khai đường lối chính sách kinh tế và xã hội Cu-ba với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), đoàn công tác của SCIC do Chủ tịch HĐTV Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tới Cu-ba để chia sẻ kinh nghệm chuyên sâu với Ủy ban Triển khai đường lối chính sách kinh tế và xã hội Cu-ba về kinh nghiệm tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, tăng cường quan hệ giữa hai Nhà nước.

Theo chương trình công tác, đoàn đã làm việc với Ủy ban Triển khai đường lối chính sách kinh tế và xã hội Cu-ba; Bộ Kinh tế và Kế hoạch; Bộ Ngoại thương và Đầu tư; Bộ Tài chính và Vật giá; Ngân hàng Trung ương, Bộ Ngoại giao Cu-ba với 3 chủ đề chuyên sâu gồm: Tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam và vai trò của SCIC; Kinh nghiệm triển khai cổ phần hóa DNNN; Thu hút đầu tư nước ngoài và cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, cùng SCIC và đại diện Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch Đầu tư, Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài chính, đã trao đổi với phía bạn kinh nghiệm về những vấn đề liên quan như: Quá trình cải cách doanh nghiệp theo cách nhìn chuyên gia; Thực tiễn và các kinh nghiệm rút ra về quá trình cải cách DNNN tại Việt Nam; Vai trò của SCIC trong cải cách, tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam; Cơ chế chính sách thúc đẩy cổ phần hóa DNNN tại Việt Nam; Kinh nghiệm thu hút đầu tư của các DN nước ngoài vào Việt Nam;...

Ông Marino Murillo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Triển khai đường lối chính sách kinh tế và xã hội Cu-ba cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam nói chung và đoàn công tác SCIC nói riêng cho công cuộc cải cách, đổi mới đường lối kinh tế Cuba. Ông khẳng định các kinh nghiệm của Việt Nam sẽ được Cuba ưu tiên nghiên cứu kỹ lưỡng để áp dụng trong giai đoạn quan trọng tới của đất nước.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Ông Marino Murillo cũng các đồng nghiệp Cuba đã đưa ra các câu hỏi thảo luận từ các vấn đề chung như lịch sử quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam, các bài học về cân đối kinh tế vĩ mô trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường gắn với công bằng xã hội và lợi ích của người dân…, đồng thời đề cập các vấn đề liên quan đến cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, việc xác định ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần nắm giữ, quản lý tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn, thu hút đầu tư nước ngoài…

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐTV SCIC cho biết, từ những kinh nghiệm đã được SCIC tổng kết trong suốt hơn 10 năm qua khi SCIC thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao cho trong công tác cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước, SCIC đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm chia sẻ được nhiều nhất những kinh nghiệm của mình để giúp các cơ quan của Cu-ba tham khảo, nghiên cứu trong quá trình xây dựng phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Cu-ba.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã khảo sát Đặc khu phát triển Mariel của Cuba nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp của SCIC và Cu-ba.

SCIC trong quá trình hơn 10 năm đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu tại hơn 1.000 doanh nghiệp sau cổ phần hóa tại Việt Nam. Thông qua vai trò cổ đông, SCIC tham gia quyết định các phương án kinh doanh của DN, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược, giúp DN nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cho vốn nhà nước, tăng nguồn thu cổ tức cho ngân sách nhà nước. SCIC đã thực hiện tái cơ cấu, bán vốn thành công tại hơn 900 DN, kết quả bán vốn lũy kế thu được gấp 3,5 lần so với giá vốn. Thông qua hoạt động tái cơ cấu vốn nhà nước, SCIC đã gia tăng quá trình tích tụ vốn và trên cơ sở đó, thực hiện đầu tư theo định hướng của Chính phủ, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc DN

 

SCIC chia sẻ kinh nghiệm với Ủy ban Triển khai đường lối chính sách kinh tế và xã hội Cu-ba về tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước