Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 08/9/2017 tại Hà Nội, triển khai theo kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, SCIC đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4-Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ảnh: Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của SCIC

Ngay từ khi được thành lập, Đảng ủy SCIC luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, để cụ thể hóa, triển khai thực hiện tại Đảng bộ SCIC, đồng thời luôn thống nhất nhận thức công tác cán bộ có vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sống còn đến sự phát triển của Tổng công ty, từ đó đã từng bước cụ thể hóa quy định của Đảng để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình và đặc thù nhiệm vụ chính trị của SCIC. Trong các Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy SCIC (14 Nghị quyết) và Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương (8 Chương trình) những năm qua của SCIC, nội dung về lãnh đạo công tác cán bộ luôn được đặc biệt chú trọng hàng đầu, thể hiện qua việc ban hành nhiều quy chế, quy định hết sức chặt chẽ, cụ thể đối với công tác này như: Quy chế phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong SCIC; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ SCIC các nhiệm kỳ; Quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy SCIC và các Hướng dẫn đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm.... các Kế hoạch, hướng dẫn công tác đại hội đảng các cấp tại đảng bộ Tổng công ty; Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt năm 2014; Kế hoạch thực hiện trình quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động luân chuyển, biệt phái cán bộ được triển khai thực hiện từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ; lấy nhu cầu nhiệm vụ làm căn cứ để bố trí cán bộ…. Hằng năm luôn có sự thống nhất cao trong công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng/ban và tương đương trở lên thông qua Quy chế làm việc, chương trình hành động, nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty.

Cho đến nay có thể nói đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt của SCIC và cán bộ đoàn thể có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và nội quy, quy định của Tổng công ty; được đào tạo cơ bản (trong nước và ngoài nước), được thử thách qua thực tiễn (điều động, luân chuyển, biệt phái), có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc; có kỹ năng quản lý điều hành, có tư duy, tầm nhìn chiến lược, khả năng quy tụ, đoàn kết tập hợp đội ngũ, phát huy trí tuệ tập thể; có trách nhiệm trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tiến cử người kế nhiệm, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Tổng công ty thời gian qua.

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII  của SCIC, đã có nhiều ý kiến tham luận từ các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ Lãnh đạo, chủ chốt của SCIC đối với công tác cán bộ trong tình hình thực tiễn hiện nay, đặc biệt là với đơn vị có tình đặc thù như SCIC, xoay quanh những vấn đề từ cơ chế hoạt động, quản lý, đánh giá, giám sát đến chế độ đãi ngộ, tạo động lực, môi trường phát triển... nhằm phát huy được năng lực cán bộ phục vụ cho sự phát triển của Tổng công ty nói riêng và kinh tế - xã hội đất nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC cho rằng, trong bối cảnh vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc trong công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp nhà nước hiện nay, việc áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến là một trong những biện pháp hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp nói chung và công tác cán bộ nói riêng không chỉ ở SCIC mà còn là bài học kinh nghiệm chung cho các doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại, SCIC đang xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản trị nhân sự mới. Được xây dựng trên cơ sở thiết kế, hoạch định lại hệ thống vị trí công việc tại SCIC theo chuẩn mực và phù hợp với SCIC; thực hiện phân cấp chuyên viên thành nhiều cấp bậc; mô tả chi tiết về các nhiệm vụ và tiêu chuẩn cơ bản cho 1 cá nhân khi đảm nhận vị trí; thiết kế lại hệ thống lương  phản ánh đúng giá trị công việc, năng lực của và kết quả thực hiện công việc của cá nhân.  Từ ngày 1/7/2017 SCIC đã áp dụng cấu phần thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công việc của đơn vị, cá nhân bằng các chỉ tiêu hiệu suất cốt yếu (KPIs) thay thế cho phương pháp đánh giá cũ, là cơ sở để tính và trả lương hiệu suất theo quý, năm và thực hiện chính sách nhân sự cho cán bộ; định mức hiệu suất lao động đối với từng đơn vị, từng vị trí công việc đảm bảo khoa học, khách quan, rõ ràng; mô tả hệ thống phân bậc cấp độ năng lực phù hợp với tiêu chuẩn chung đối với tất cả các bản mô tả công việc; là cơ sở thực hiện các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cáo kết quả đạt được của SCIC trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để ngày càng nâng cao chất lượng công tác cán bộ của SCIC và đóng góp cho Đảng những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn đối với công tác cán bộ trong tình hình mới của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực các doanh nghiệp nhà nước hiện nay như: vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp cổ phần có vốn của nhà nước với các cổ đông của doanh nghiệp; những vấn đề về cơ chế chính sách đánh giá cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận....../.