Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, theo kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 05/7/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 7/8/2017 tại trụ sở chính, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty. Dự và đưa tin cho Hội nghị còn có đại diện Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo, truyền đạt các nội dung của văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 

Ảnh: Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung-Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) truyền đạt các nội dung NQTW 5 tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên nhấn mạnh: 3 Nghị quyết trên là những nhận thức mới và hiện đại của Đảng ta dựa trên việc nghiên cứu lí luận và tổng kết thực tiễn Đổi mới đất nước 30 năm qua và dựa trên việc nghiên cứu, đánh giá khách quan tình hình, xu hướng vận động, phát triển của thế giới trong giai đoạn hiện nay. Đó là những chủ trương, quan điểm, đường lối phát triển kinh tế quan trọng của Đảng ta nhằm mục tiêu phát triển toàn diện đất nước. Những chủ trương đó sẽ tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, đến từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó có những vấn đề trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho SCIC.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các các cấp ủy, đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động, đảm bảo tất cả nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 được nhận thức đầy đủ, tạo chuyển biến rõ nét trong các mặt công tác của cá nhân, đơn vị nói riêng và của toàn Tổng công ty nói chung./.

 

Ảnh: Cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty tham dự tại Hội nghị