THÔNG TIN BÁO CHÍ

V/v: bán 48.333.000 cổ phần tương đương 3,33% vốn điều lệ do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đại diện chủ sở hữu

tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiếp tục bán cổ phần tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) với lộ trình và những nguyên tắc cơ bản như sau:

          (1) Số lượng cổ phần chào bán: 48.333.000 cổ phần tương đương 3,33% trong số 3,6% vốn điều lệ chưa bán hết của đợt chào bán năm 2016.

          (2) Thời gian thực hiện: Trong năm 2017, trong đó dự kiến thời gian tổ chức chào bán vào tháng 10/2017.

          (3) Đối tượng mua cổ phần: Các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm và có đủ điều kiện theo quy định.

          (4) SCIC và Vinamilk sẽ phối hợp để giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

          (5) Thông tin chi tiết về phương án bán cổ phần (giá khởi điểm, cách thức chào bán…) sẽ được SCIC công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước trong thời gian sớm nhất.

SCIC trân trọng thông báo./.