SCIC áp dụng hệ thống quản trị nhân sự mới theo hướng khoa học và hiện đại

Ngày 15/6/2017, tại trụ sở SCIC, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức buổi trao đổi với toàn thể cán bộ nhân viên về việc áp dụng Hệ thống quản trị nhân sự mới tại SCIC.

Tại buổi trao đổi, đại diện Ban Lãnh đạo SCIC, Ban Chấp hành công đoàn, Ban Tổ chức Cán bộ và Công ty tư vấn VietEz Việt Nam đã làm rõ và giải đáp nhiều câu hỏi của cán bộ nhân viên SCIC xung quanh việc áp dụng hệ thống quản trị nhân sự mới.

Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn SCIC giới thiệu với các cán bộ SCIC về hệ thống quản trị nhân sự mới tại SCIC.

Sau 10 năm đi vào hoạt động, về cơ bản công tác quản trị nhân sự (QTNS) của SCIC đã góp phần tạo ra một đội ngũ nhân lực ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa năng lực của cán bộ nhân viên trong công việc, SCIC cần xây dựng một hệ thống QTNS khoa học và hiện đại. Do đó, SCIC đã làm việc với đơn vị tư vấn là Công ty tư vấn VietEz Việt Nam (VietEz VietNam) để triển khai dự án.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng được một hệ thống QTNS khoa học, tiên tiến đáp ứng chiến lược phát triển trong dài hạn của SCIC; tối đa hóa hiệu quả của việc khai thác và sử dụng nguồn nhân lực; phù hợp với đặc thù lao động, ngành nghề và loại hình doanh nghiệp…

Sau 9 tháng triển khai, VietEz VietNam đã làm việc với 16 đơn vị/Ban/Chi nhánh của SCIC (với khoảng 120 vị trí công việc), Dự án gồm 6 cấu phần chính đã cơ bản hoàn thành, gồm: Một là, thiết kế, hoạch định lại hệ thống vị trí công việc tại SCIC theo chuẩn mực và phù hợp với SCIC; Hai là, thực hiện phân cấp chuyên viên thành nhiều cấp bậc; mô tả chi tiết về các nhiệm vụ và tiêu chuẩn cơ bản cho 1 cá nhân khi đảm nhận vị trí; Ba là, thiết kế lại hệ thống lương phản ánh đúng giá trị công việc, năng lực của và kết quả thực hiện công việc của cá nhân, xây dựng theo phương pháp 3P: Lương theo vị trí (Ngạch lương), Lương theo năng lực (Bậc lương), Lương hiệu suất (ABC); Bốn là, đánh giá kết quả thực hiện công việc của đơn vị, cá nhân bằng các chỉ tiêu hiệu suất cốt yếu (KPIs) thay thế cho phương pháp đánh giá cũ, là cơ sở để tính và trả lương hiệu suất theo quý, năm và thực hiện chính sách nhân sự cho cán bộ; Năm là, định mức hiệu suất lao động: Phân tích xác định lại định mức lao động đối với từng đơn vị, từng vị trí công việc đảm bảo khoa học, khách quan, rõ ràng; Sáu là, khung năng lực cốt lõi: Mô tả hệ thống phân bậc cấp độ năng lực phù hợp với tiêu chuẩn chung đối với tất cả các bản mô tả công việc; là cơ sở thực hiện các hoạt động QTNS: Tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, xếp lương…

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Phó Tổng giám đốc SCIC cho biết: Việc áp dụng hệ thống quản trị nhân sự mới sẽ làm thay đổi cơ bản hệ thống quản trị nhân sự của Tổng công ty theo hướng hiện đại, khoa học, từ đó thúc đẩy cán bộ nhân viên SCIC làm việc hiệu quả hơn, phấn đấu học hỏi, trau dồi kiến thức hoàn thiện bản thân để phù hợp với công việc hiện tại và xác định định hướng phát triển bản thân trong tương lai.

Dự kiến, hệ thống quản trị nhân sự mới sẽ được SCIC áp dụng bắt đầu từ 1/7/2017.

Toàn thể cán bộ SCIC trong buổi giới thiệu.