SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) từ Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 14 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải(GTVT), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên Học đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) từ Bộ GTVT về SCIC.

Bộ GTVT và SCIC ký biên bản chuyển giao Công ty Tracimexco

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao sự hợp tác của SCIC với Bộ GTVT trong việc chuyển giao các doanh nghiệp thuộc Bộ về SCIC từ trước đến nay và cho rằng các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT sau khi chuyển giao về SCIC đều hoạt động hiệu quả, phát huy tốt thế mạnh, tiếp tục có đóng góp cho ngành GTVT. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường mong muốn sau khi Cienco 5 được chuyển giao, SCIC sẽ có những chỉ đạo quyết liệt hơn để Cienco 5 tiếp tục phát triển đúng hướng, phát huy tốt hiệu quả vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, gia tăng lợi nhuận, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống cho người lao động, đồng thời cam kết Bộ GTVT sẽ tạo mọi điều kiện để Cienco 5 được tham gia dự thầu các dự án do Bộ làm chủ đầu tư cũng như mở rộng hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong lĩnh vực GTVT do Bộ quản lý.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại lễ chuyển giao Cienco 5

Thay mặt Lãnh đạo SCIC phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên Học cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ quá trình chuyển giao phần vốn nhà nước từ các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT về SCIC, đồng thời nhấn mạnh việc SCIC luôn thực hiện áp dụng quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất gắn liền với việc phối hợp chặt chẽ với các cổ đông dựa trên các nguyên tắc kinh tế thị trường, đảm bảo phần vốn nhà nước được bảo toàn và phát huy. Sau khi Cienco 5 về SCIC sẽ được hỗ trợ tối đa từ các lợi thế của SCIC trong quản trị doanh nghiệp và khả năng hợp tác với các doanh nghiệp do SCIC quản lý.

 Phó TGĐPT Hoàng Nguyên Học phát biểu tại lễ chuyển giao Cienco 5

Cienco 5 là doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT, tiền thân là Ban xây dựng 67 được thành lập vào năm 1967 với nhiệm vụ mở đường, đảm bảo giao thông trên tuyến đường Trường Sơn. Cienco 5 hoạt động kinh doanh đa ngành, trong đó chủ yếu xây dựng công trình giao thông; xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình theo phương thức BOT; đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghiệp, khu dân cư và đô thị, dịch vụ địa ốc; du lịch; khách sạn...với tổng số vốn điều lệ là 439.000.000.000 đồng. Giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại Cienco 5 chuyển giao về SCIC là 175.600.000.000 đồng.

Đến thời điểm này SCIC đã nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 64 doanh nghiệp từ Bộ GTVT với tổng số vốn nhận chuyển giao là 1.453 tỷ đồng./.