SCIC kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi nhánh Khu vực phía Nam

Ngày 01/6/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, SCIC đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi nhánh Khu vực phía Nam.
Đến dự với Lễ kỷ niệm có nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc SCIC Trần Văn Tá cùng đông đảo đại diện đối tác của SCIC Chi nhánh Khu vực phía Nam.
Về phía SCIC có Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nguyễn Đức Chi; Phó tổng Giám đốc phụ trách Hoàng Nguyên Học; Các Thành viên Hội đồng Thành viên; Kiểm soát viên; Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên, cựu cán bộ, nhân viên Chi nhánh Khu vực phía Nam.

5Q1A3617 1

Ảnh: Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên Học phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi nhánh Khu vực phía Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên Học đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi nhánh trong chặng đường phát triển 10 năm đã qua. Những kết quả đó là thành quả của sự cố gắng nỗ lực hết mình của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động Chi nhánh, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển của Tổng công ty. Trong giai đoạn tới, Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên Học đề nghị cán bộ, đảng viên, người lao động của Chi nhánh phát huy thành tích đạt được, đoàn kết, cố gắng, nỗ lực hơn nữa  để hoàn thành các nhiệm vụ TCT giao cho, trong đó tập trung chủ yếu vào việc tiếp nhận và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được chuyển giao; tăng cường nhiệm vụ quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà nước; thực hiện tái cơ cấu, đẩy mạnh việc bán vốn tại các doanh nghiệp có kế hoạch thoái vốn; tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những ngành, lĩnh vực phù hợp với các chiến lược phát triển của TCT.

5Q1A3648

Ảnh: Chi nhánh Khu vực phía Nam nhận Giấy khen của Hội đồng Thành viên nhân  kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Ngày 1/6/2007 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã quyết định thành lập Chi nhánh Khu vực phía Nam (CNPN) nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của SCIC trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố tại khu vực phía Nam từ Đồng Nai đến Cà Mau. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế trong nước có nhiều biến động và hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên, mười năm qua Chi nhánh khu vực phía Nam đã luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty (TCT) giao hàng năm, trong đó có nhiều thành tích nổi bật và những giải pháp mang tính chủ động, sáng tạo.


Phụ trách một danh mục khoảng 200 DN vừa và nhỏ, CNPN đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp như: trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế…; chủ động đề xuất TCT cử cán bộ vào Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, kể cả cử cán bộ biệt phái đến các doanh nghiệp khó khăn, có tình hình nội bộ phức tạp, thậm chí các doanh nghiệp thuộc diện phá sản; chủ động lập Tổ tư vấn doanh nghiệp để trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển trong từng thời kỳ hoặc xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.... tính đến cuối năm 2016, doanh thu cổ tức của CNPN đạt 1.429 tỷ đồng với ROE bình quân của cả danh mục đạt trên 10%, tỷ lệ chia cổ tức bình quân đạt 13%.

Là đơn vị được giao chỉ tiêu về số lượng bán vốn lớn nhất TCT hàng năm, Chi nhánh đã chủ động lập Tổ bán vốn để tập trung đầu mối nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh với các công ty tư vấn và doanh nghiệp liên quan. Chi nhánh đã tổ chức các Hội thảo bán vốn vào các năm 2011, 2013 và 2014 nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá danh mục các doanh nghiệp bán vốn đến nhà đầu tư tiềm năng. Thông qua hội thảo, nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã đăng ký mua cổ phần của SCIC thành công. Kết quả là trong 10 năm qua, Chi nhánh đã bán vốn thành công tại 187 doanh nghiệp (trên tổng số 218 doanh nghiệp được giao phụ trách), với tổng doanh thu bán vốn 3.213 tỷ đồng, và hệ số giá bán trên giá vốn đạt 2,4 lần; đặc biệt năm 2015, Chi nhánh đã đạt 1.400 tỷ đồng doanh thu bán vốn tại 36 doanh nghiệp với hệ số giá bán trên giá vốn đạt 3,6 lần.
Trong công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở các địa phương trên địa bàn, Chi nhánh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như tích cực làm việc với UBND, Ban Đổi mới doanh nghiệp của các địa phương, các Sở, Ban, ngành có liên quan... để nắm bắt tình hình cổ phần hóa và danh sách doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC; chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành và đề xuất cử cán bộ SCIC tham gia HĐQT ngay từ ĐHĐCĐ thành lập để phối hợp xử lý các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp; trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển giao. Tính đến nay CNPN đã tiếp nhận thành công 17 DN ./.

5Q1A3597 1

                         Ảnh: Đại biểu dự  Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi nhánh Khu vực phía Nam