SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải (Tracimexco) từ Bộ Giao thông vận tải

Ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải GTVT), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên Học đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải (Công ty Tracimexco) từ Bộ GTVT về SCIC.

Ảnh: Bộ GTVT và SCIC ký biên bản chuyển giao Công ty Tracimexco

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết đây là nội dung Bộ GTVT thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc chuyển giao các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau cổ phần hóa về SCIC trong tiến trình đổi mới DNNN. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao sự hợp tác của SCIC với Bộ GTVT trong việc chuyển giao các doanh nghiệp thuộc Bộ về SCIC từ trước đến nay và mong muốn sau khi Tracimexco được chuyển giao, SCIC sẽ có những chỉ đạo quyết liệt hơn để công ty tiếp tục phát triển đúng hướng, phát huy tốt hiệu quả vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, gia tăng lợi nhuận, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống cho người lao động, đồng thời cam kết Bộ GTVT sẽ tạo mọi điều kiện để Tracimexco được tham gia dự thầu các dự án do Bộ làm chủ đầu tư cũng như mở rộng hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong lĩnh vực GTVT do Bộ quản lý.

Ảnh: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại lễ chuyển giao Công ty Tracimexco

Thay mặt Lãnh đạo SCIC phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Đức Chi cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ quá trình chuyển giao phần vốn nhà nước từ các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT về SCIC, đồng thời nhấn mạnh việc SCIC luôn thực hiện áp dụng quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất gắn liền với việc phối hợp chặt chẽ với các cổ đông dựa trên các nguyên tắc kinh tế thị trường, đảm bảo phần vốn nhà nước được bảo toàn và phát huy. Sau khi Tracimexco về SCIC sẽ được hỗ trợ tối đa từ các lợi thế của SCIC trong quản trị doanh nghiệp và khả năng hợp tác với các doanh nghiệp do SCIC quản lý.

Ảnh: Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi phát biểu tại lễ chuyển giao Công ty Tracimexco

Tracimexco là doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT được thành lập vào năm 1995 trên cơ sở hợp nhất Công ty Xuất nhập khẩu và cung ứng vật tư giao thông vận tải với Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế giao thông vận tải. Tracimexco hoạt động kinh doanh đa ngành, trong đó chủ yếu là xuất nhập khẩu, hợp tác đầu tư quốc tế, cơ khí ô tô, xuất khẩu lao động với tổng số vốn điều lệ là 237.350.000.000 đồng. Giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại Công ty Tracimexco chuyển giao về SCIC là 231.105.000.000 đồng./.

Ảnh: Lễ chuyển giao Công ty Tracimexco từ Bộ GTVT về SCIC