SCIC chia sẻ kinh nghiệm với Cuba về phương thức quản lý

vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Từ ngày 27/2 đến 3/3/2017, trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị giữa hai Nhà nướcViệt Nam – Cu-ba, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, đoàn công tác của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) do Chủ tịch HĐTV Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn có chuyến công tác tới Cu-ba để chia sẻ kinh nghiệm với Ủy ban Triển khai Đường lối Chính sách Kinh tế và Xã hội Cu-ba về phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Theo chương trình công tác, đoàn đã làm việc với Ủy ban Triển khai Đường lối Chính sách Kinh tế và Xã hội Cu-ba; Bộ Kinh tế và Kế hoạch; Bộ Ngoại thương và Đầu tư; Bộ Tài chính và Vật giá; Ngân hàng Trung ương, Bộ Ngoại giao Cu-ba.

Ủy ban Triển khai Đường lối Chính sách Kinh tế và Xã hội Cu-ba là Ủy ban có trách nhiệm chỉ đạo và thực thi các quyết sách chủ chốt trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế Cu-ba.

SCIC đã trao đổi với phía bạn những kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình như cơ cấu tổ chức cấp quốc gia, chi nhánh; quan hệ tương tác với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp thành viên; quan hệ với người đại diện, cơ chế hoạt động của người đại diện và các vấn đề liên quan đến người đại diện….

Ông Marino Murillo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Triển khai Đường lối Chính sách Kinh tế và xã hội Cu-ba đã thông báo yêu cầu cấp bách đối với chuyển đổi nền kinh tế Cu-ba, bày tỏ sự khâm phục và xác định kinh nghiệm trong quá trình đổi mới nền kinh tế của Việt Nam là hết sức quan trọng đối với Cuba; đánh giá cao hiệu quả làm việc trao đổi kinh nghiệp giữa SCIC và Ủy ban Triển khai Đường lối Chính sách Kinh tế và Xã hội Cu-ba. Ông Marino Murillo coi đây chỉ là bước hợp tác khởi đầu và đề nghị triển khai các hoạt động hợp tác sâu rộng hơn giữa Ủy ban Triển khai Đường lối Chính sách Kinh tế và Xã hội Cuba và SCIC.

Ông Leonardo Andollo Valdes – Phó Chủ tịch Ủy ban Triển khai Đường lối Chính sách Kinh tế và Xã hội Cu-ba cho biết những thông tin chia sẻ của SCIC là kinh nghiệm quý báu giúp Cu-ba trong quá trình thực hiện đổi mới. Cùng với việc nghiên cứu mô hình SCIC và mô hình quản lý vốn nhà nước của các nước trên thế giới, Cu-ba sẽ xây dựng mô hình phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của mình.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐTV SCIC cho biết SCIC sẵn sàng chia sẻ nhiều nhất những hiểu biết của mình trong tiến trình cập nhật mô hình kinh tế XHCN và mong rằng phía Cu-ba sẽ tham khảo, nghiên cứu để xây dựng mô hình của riêng mình một cách thành công. Buổi làm việc lần này cũng là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác cụ thể giữa SCIC và các đối tác Cu-ba trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, SCIC đã làm việc với Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba. Tại buổi làm việc, phía Cu-ba đã thông báo về triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ 6 và 7 của Cu-ba trong việc cập nhật mô hình phát triển XHCN, với trọng tâm là thu hút đầu tư nước ngoài và cải cách DNNN. Phía Cu-ba đề nghị SCIC chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới, sắp xếp và cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam và mô hình tổ chức hoạt động của SCIC. Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cu-ba đã cung cấp cho đoàn công tác SCIC: danh mục dự án thu hút đầu tư nước ngoài và Luật Đầu tư nước ngoài của Cu-ba để SCIC và doanh nghiệp của SCIC tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào Cu-ba.

Bộ Ngoại giao Cu-ba đã đánh giá cao sự hợp tác của SCIC, đề nghị Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam là đầu mối kết nối quan hệ hợp tác giữa SCIC với các Bộ, ngành và đối tác tại Cu-ba; đề nghị SCIC và Ủy ban Triển khai Đường lối Chính sách Kinh tế và Xã hội triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác.

Thay mặt phía Việt Nam, Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐTV SCIC bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới, sắp xếp và cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam và đề xuất ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với Ủy ban Triển khai Đường lối Chính sách Kinh tế và Xã hội Cu-ba, phát triển quan hệ hợp tác với các Bộ, ngành và đối tác Cu-ba.

SCIC trong quá trình 10 năm đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu tại hơn 1.000 doanh nghiệp sau cổ phần hóa tại Việt Nam. Thông qua vai trò cổ đông, SCIC tham gia quyết định các phương án kinh doanh của DN, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược, giúp DN nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cho vốn nhà nước, tăng nguồn thu cổ tức cho ngân sách nhà nước. SCIC đã thực hiện tái cơ cấu, bán vốn thành công tại hơn 900 DN, kết quả bán vốn lũy kế thu được gấp 3,5 lần so với giá vốn. Thông qua hoạt động tái cơ cấu vốn nhà nước, SCIC đã gia tăng quá trình tích tụ vốn và trên cơ sở đó, thực hiện đầu tư theo định hướng của Chính phủ, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc DN.