THÔNG TIN BÁO CHÍ

Thông tin báo chí về việc tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại Vinamilk
SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 03 doanh nghiệp từ Bộ Y tế.
Thông tin báo chí về việc lựa chọn đơn vị tư vấn bán 3,33% vốn tại Vinamilk
SCIC trao học bổng “Nâng bước tài năng trẻ” năm 2017 cho sinh viên xuất sắc
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Khánh thành công trình Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Công trình do Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tài trợ
Báo cáo theo NĐ 81/2015/NĐ-CP và Thông tư 26, 27/2016/TT-BLĐTBXH
Phó Tổng giám đốc Hoàng Nguyên Học nghỉ hưu từ 1/9/2017; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Chí Thành là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 1/9/2017
Công đoàn SCIC tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022
SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) từ Bộ Giao thông vận tải.
SCIC tổ chức Hội thảo “Trao đổi giải pháp đẩy mạnh công tác bán vốn Nhà nước của SCIC năm 2017"
SCIC tổ chức hội nghị thường niên Người đại diện vốn nhà nước năm 2017
Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
THÔNG TIN BÁO CHÍ Về việc : Bán 48.333.000 cổ phần tương đương 3,33% vốn điều lệ do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Chi nhánh miền Trung SCIC (01.8.2012 – 01.8.2017)