THÔNG TIN BÁO CHÍ

THÔNG TIN BÁO CHÍ Chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh
Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
SCIC hỗ trợ trao “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình khó khăn thuộc Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa
Thông báo về việc công bố thông tin giá khởi điểm chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nhựa Bình Minh
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động và công tác Đảng năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018
SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 02 doanh nghiệp từ UBND tỉnh Tuyên Quang.
SCIC tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Vinaconex
Thông cáo báo chí về việc bán cổ phần của SCIC tại các doanh nghiệp
SCIC chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu với Ủy ban Triển khai đường lối chính sách kinh tế và xã hội Cu-ba về tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
SCIC hoàn tất giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần SCIC tại 4 doanh nghiệp NTP, BMP, DMC, FPT
SCIC hoàn tất giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại Vinaconex
SCIC tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại 4 doanh nghiệp NTP, BMP, DMC, FPT
SCIC tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư mua cổ phần của SCIC tại Vinaconex
THÔNG TIN BÁO CHÍ SCIC tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Vinamilk
SCIC hoàn tất giới thiệu cơ hội đầu tư mua cổ phần SCIC tại Vinamilk