THÔNG TIN BÁO CHÍ

SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 02 doanh nghiệp từ UBND tỉnh Tuyên Quang.
SCIC tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Vinaconex
Thông cáo báo chí về việc bán cổ phần của SCIC tại các doanh nghiệp
SCIC chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu với Ủy ban Triển khai đường lối chính sách kinh tế và xã hội Cu-ba về tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
SCIC hoàn tất giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần SCIC tại 4 doanh nghiệp NTP, BMP, DMC, FPT
SCIC hoàn tất giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại Vinaconex
SCIC tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại 4 doanh nghiệp NTP, BMP, DMC, FPT
SCIC tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư mua cổ phần của SCIC tại Vinaconex
THÔNG TIN BÁO CHÍ SCIC tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Vinamilk
SCIC hoàn tất giới thiệu cơ hội đầu tư mua cổ phần SCIC tại Vinamilk
Thông tin báo chí về việc tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại Vinamilk
SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 03 doanh nghiệp từ Bộ Y tế.
Thông tin báo chí về việc lựa chọn đơn vị tư vấn bán 3,33% vốn tại Vinamilk
SCIC trao học bổng “Nâng bước tài năng trẻ” năm 2017 cho sinh viên xuất sắc
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước