Địa chỉ liên hệ: Số 32 Điện Biên Phủ - Phường Máy Tơ – Quận Ngô Quyền – Hải Phòng

 

Sản phẩm/Dịch vụ DN cung cấp trên thị trường:

 
 

- Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, thí nghiệm xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật của đất đá nền móng các công trình CSHT kỹ thuật

 

- Khảo sát và lập quy hoạch đô thị, lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, lập tổng dự toán các CSHT kỹ thuật

 

- Tư vấn thẩm định dự án và tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình

 

- Tư vấn quản lý dự án

 

- Xây dựng và thực nghiệm ứng dụng công nghệ mới xây dựng các công trình giao thông (khoan cọc nhồi, phá đá ngầm  và xử lý nền móng công trình), công trình thủy lợi, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị.

 

- Thực hiện tổng thầu EPC, các dự án xây dựng đô thị

 

- Kinh doanh bất động sản, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ mới phục vụ chuyên ngành tư vấn và xây dựng giao thông

- Kinh doanh các phần mềm, phần cứng và máy móc thiết bị điện – điện tử - điều khiển tự động phục vụ chuyên ngành

 

Số điện thoại để liên hệ có thêm thông tin: 031.3859.960