KẾT QUẢ BÁN VỐN :

Thông báo kết quả đấu giá cả lô cổ phần SCIC tại CTCP Cảng Vĩnh Long 03/10/2017
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại CTCP Cảng Thuận An 10/08/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn 10/08/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại CTCP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam 16/05/2017
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu 19/04/2017
Thông báo kết quả đăng ký mua cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Nam 12/04/2017
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu 03/04/2017
Thông báo kết quả giao dịch bán vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Bao bì và hàng xuất khẩu 21/09/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 13/09/2016
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu MCJ 24/05/2016
Kết quả giao dịch cổ phiếu của SCIC mã CTC và BED 16/05/2016
Kết quả giao dịch cổ phiếu của SCIC tại CTCP Sách thiết bị trường học Đà Nẵng 20/04/2016
Thông báo tổng hợp kết quả bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng giao thông Tây Ninh 01/03/2016
Thông báo kết quả đấu giá KSB 01/03/2016
Kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng Ngô Quyền 17/12/2015
Kết quả đăng ký mua cổ phần của SCIC tại CTCP du lịch Hải Phòng 21/10/2015
Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng 13/10/2015
kết quả chào bán cổ phần của SCIC tại CTCP Dược phầm Hà Tây 12/10/2015
Kết quả giao dịch và báo cáo sở hữu của SCIC tại CTCP Sách và thiết bị trường học Long An 01/10/2015
Kết quả đăng kí tham gia đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Doximexco 30/09/2015