THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-ĐTKDV ngày 06/05/2020 của SCIC về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Dược Khoa, Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần xin thông báo:

 1. 1.Tên tổ chức phát hành:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA (Mã chứng khoán: DKP)
 1. 2.Địa chỉ:
Số 09 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 1. 3.Số điện thoại:
024 3933 2607        Fax: 024 3972 8753
 1. 4.Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, thực phẩm chức năng, dịch vụ và làm đẹp.…
 1. 5.Vốn điều lệ:
30.039.100.000 đồng (Ba mươi tỷ không trăm ba mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).
 1. 6.Mệnh giá cổ phần:
10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
 1. 7.Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh:
180.810 cổ phần (tương ứng 6,02% số cổ phần đã phát hành)
 1. 8.Loại cổ phần:
Cổ phần phổ thông
 1. 9.Giá khởi điểm chào bán:
30.400 đồng/cổ phần
Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh và giá sàn của cổ phiếu DKP tại ngày chào bán cạnh tranh
 1. 10.Điều kiện tham dự:
Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa
 1. 11.Thời gian nhận thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua CBCT
Từ ngày 08/05/2020 đến 16h00 ngày 21/05/2020
 1. 12.Phương thức chào bán:
Chào bán cạnh tranh cả lô
 1. 13.Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu:
Tối đa là 180.810 cổ phần, tối thiểu là 180.810 cổ phần
 1. 14.Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:
Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 08/05/2020 đến ngày 27/05/2020
 1. 15.Thời gian nộp phiếu tham dự:
Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu từ 09h00 đến 14h00 ngày 28/05/2020
 1. 16.Thời gian và địa điểm tổ chức bán chào bán cạnh tranh:

Địa điểm tổ chức bán chào bán cạnh tranh:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Thời gian tổ chức bán chào bán cạnh tranh: 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020

 1. 17.Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Dược Khoa và các tài liệu liên quan trên website: http://www.scic.vn/; www.vdsc.com.vn; http://dkpharma.vn/

Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

 1. Thong bao chao ban canh tranh.pdf
 2. Ban cong bo thong tin.pdf
 3. Quyet dinh chao ban canh tranh ca lo co phan.pdf
 4. Quy che chao ban canh tranh ca lo co phan.pdf
 5. Bao cao tai chinh kiem toan 2019.pdf
 6. Giay chung nhan so huu co phan.pdf
 7. Giay DKKD Duoc Khoa.pdf
 8. Dieu le CTCP Duoc Khoa.pdf
 9. Cac mau bieu.rar