Thông tin công bố

Không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng vào ngày 22/04/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 21/04/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 9 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 142/QĐ-ĐTKDV ngày 31/03/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng vào ngày 22/04/2020.