THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

BTC xin trân trọng thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với các thông tin như sau:

1.  Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG (HND)

2.  Địa chỉ:  Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

3.  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

4.  Vốn điều lệ công ty: 5.000.000.000.000 đồng

5.  Vốn của SCIC450.000.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 9% Vốn điều lệ.

            6.   Điều kiện tham dự đấu giá:  Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.

7.   Tổ chức tư vấn:  Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)

 8.  Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

 9.  Cổ phần chào bán thông qua đấu giá

     - Loại cổ phần chào bán:  Cổ phần phổ thông    

     - Giá khởi điểm:  Không thấp hơn 26.000 đồng/cổ phần          - Bước giá : 100 đồng

                  - Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Giá sàn của cổ phiếu HND tại ngày tổ chức đấu giá.

      - Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần 

                  - Phương thức chào bán:  Đấu giá cả lô (một lô), trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phần chào bán.

      - Tổng số lượng cổ phần đấu giá  :  45.000.000 cổ phần   

      - Tiền đặt cọc:  Bằng 10% giá trị cổ phần cả lô tính theo Giá khởi điểm đấu giá.

           10.  Công bố thông tin:  Từ ngày 01/04/2020 trên Báo Đầu tư Chứng khoán, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Hải Phòng và trên các website của HNX, SCIC, Agriseco, HND và các đại lý đấu giá.

            11.  Thời gian nộp hồ sơ năng lực:  Từ ngày 01/04/2020 đến 16h00 ngày 13/04/2020 tại Trụ sở chính SCIC.

12.  Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc

       - Thời gian đăng ký và đặt cọc    :  Từ ngày 03/04/2020 tới 16h00 ngày 21/04/2020.

                    - Địa điểm làm thủ tục đăng ký   : Tại các Đại lý đấu giá theo Danh sách Đại lý Đấu giá tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại HND do SCIC ban hành.

             13.  Nộp phiếu tham dự đấu giá: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 9h00 đến 14h00 ngày 22/04/2020.                

 14.  Tổ chức đấu giá

         - Thời gian:  Bắt đầu lúc 14h30 ngày 22/04/2020

                      - Địa điểm:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội –Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,Hà Nội.

  15.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/04/2020 đến ngày 28/04/2020

  16.  Thời gian hoàn trả tiền cọc      : Theo Quy chế đấu giá.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.hnx.vn; www.scic.vn; www.agriseco.com.vn)

Tệp đính kèm:   Tải tại đây!