THÔNG BÁO

BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - VĂN HÓA TỔNG HỢP HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-ĐTKDV ngày 05/3/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) v/v bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh thông báo về việc tổ chức chào bán cạnh tranh như sau:

  1. 1.Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình

Trụ sở chính: Số 820, đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại : (84-218) 3852.495     Fax: : (84-218) 3897.043

Ngành nghề kinh doanh chính   : Kinh doanh sách, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

Vốn điều lệ công ty : 1.061.700.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm nghìn đồng)

  1. 2.Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy chế chào bán cạnh tranh bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình (“Quy chế chào bán cạnh tranh”).
  2. 3.Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
  1. 4.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình

- Số lượng cổ phần chào bán : 11.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,91% vốn điều lệ Công ty

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần                       - Bước khối lượng: 10 cổ phần

- Giá khởi điểm : 75.000 đồng/cổ phần                - Bước giá:100 đồng

- Hình thức chào bán  : Chào bán cạnh tranh cổ phần     

  1. 5.Công bố thông tin, đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, nộp tiền đặt cọc:

- Công bố thông tin: Trên ba (03) số liên tiếp của Báo Đầu tư Chứng khoán, Báo Kinh tế và Đô Thị, Báo Hòa Bình từ ngày 25/3/2020

- Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ ngày 25/3/2020 đến 16h00 ngày 13/4/2020 (các ngày làm việc)

-Tiền đặt cọc: Bằng 30% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh.

- Nộp tiền đặt cọc vào tài khoản số 9999 9999 9998 mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt –Hội sở chính, đơn vị thụ hưởng là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  1. 6.Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

Nhà đầu tư bỏ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Bà Triệu, địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, số 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 9h00 đến 15h00 ngày 15/4/2020 theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh.

  1. 7.Tổ chức chào bán cạnh tranh

- Thời gian bắt đầu: 15h30 ngày 15/4/2020

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Bà Triệu

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, số 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  1. 8.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Muộn nhất là ngày 22/4/2020
  2. 9.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

(Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần tham khảo Quyết định về việc bán cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bìnhtrên website: www.scic.vn; www.eves.com.vn)

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!

       TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CẠNH TRANH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO./.