THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM (VIID)

   Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-ĐTKDV ngày 30/01/2020 của SCIC về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của SCIC tại VIID, SCIC thông báo về việc đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại VIID như sau:

  1. 1.Thông tin chung về doanh nghiệp:

-  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Thành phố Hà Nội

-  Điện thoại: (84-24) 3938 6682                                                                 

-  Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất....

-  Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười tỷ đồng).

  1. 2.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại VIID
  2. 3.Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI)
  3. 4.Cổ phần chào bán:

-  Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

-  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 19.528.409 cổ phần (chiếm tỷ lệ 47,63% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong điều lệ)

-  Giá khởi điểm để đấu giá: 26.400 đồng/cổ phần

-  Bước giá: 100 đồng

-  Số lô cổ phần chào bán: 01 lô.

  1. 5.Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

-  Công bố thông tin: Công bố thông tin từ ngày 18/03/2020 trên các website của SCIC, HNX, TVSI, VIID; Công bố thông tin trên 3 số báo liên tiếp (Báo Đầu tư chứng khoán; Báo Kinh tế và đô thị)

-  Thời gian đăng ký và đặt cọc: Từ 9h ngày 19/3/2020 đến 14h ngày 1/4/2020.

-  Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị tổng số lượng cổ phần của cả lô đăng ký mua tính theo giá khởi điểm đấu giá

-  Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Trước 14h30 ngày 7/4/2020.

-  Địa điểm: Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  1. 6.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

-  Thời gian: 14h40 phút ngày 07/04/2020

-  Địa điểm: Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  1. 7.Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

-  Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/4/2020 đến ngày 13/4/2020

-  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Từ ngày 07/4/2020 đến hết ngày 09/4/2020

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!