THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-ĐTKDV ngày 05/03/2020 của SCIC về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa, Ban Tổ chức đấu giá cổ phần xin thông báo:

 1. 1.Tên tổ chức phát hành:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
 1. 2.Địa chỉ:
Số 09 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 1. 3.Số điện thoại:
024 3933 2607    Fax: 024 3972 8753
 1. 4.Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, thực phẩm chức năng, dịch vụ và làm đẹp.…
 1. 5.Vốn điều lệ:
30.039.100.000 đồng (Ba mươi tỷ không trăm ba mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).
 1. 6.Mệnh giá cổ phần:
10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
 1. 7.Số lượng cổ phần bán đấu giá:
180.810 cổ phần (tương ứng 6,02% số cổ phần đã phát hành)
 1. 8.Loại cổ phần:
Cổ phần phổ thông
 1. 9.Giá khởi điểm chào bán:
30.400 đồng/cổ phần
Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và giá sàn của cổ phiếu DKP tại ngày đấu giá
 1. 10.Điều kiện tham dự:
Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa
 1. 11.Thời gian nhận thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá
Từ ngày 16/03/2020 đến 16h00 ngày 30/03/2020
 1. 12.Phương thức đấu giá:
Đấu giá công khai cả lô
 1. 13.Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu:
Tối đa là 180.810 cổ phần, tối thiểu là 180.810 cổ phần
 1. 14.Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:
Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 16/03/2020 đến ngày 03/04/2020
 1. 15.Thời gian nộp phiếu tham dự:
Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu từ 09h00 đến 14h00 ngày 06/04/2020
 1. 16.Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 06 tháng 04 năm 2020

 1. 17.Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Dược Khoa và các tài liệu liên quan trên website: http://www.scic.vn/; www.vdsc.com.vn; http://dkpharma.vn/

Tài liệu đính kèm:

Ban Tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.