THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CTCP SÁCH - VĂN HÓA TỔNG HỢP HÒA BÌNH

--------***---------

Ban tổ chức xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình ngày 15/01/2020 chi tiết như sau:

  1. Tổ chức sở hữu/Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
  2. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình
  3. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 15/01/2020
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 75.000 đồng/cổ phần

  1. Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 Nhà đầu tư

Số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá: 23.160 cổ phần

  1. Số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu

Số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 23.160 cổ phần

  1. Giá đặt mua cao nhất: 75.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 75.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công: 75.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần trúng đấu giá: 11.580 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 nhà đầu tư

  1. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: Muộn nhất là ngày 22/01/2020
  2. Thời hạn nhận được tiền đặt cọc: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

Thông báo trúng giá chi tiết sẽ được gửi đến từng Nhà đầu tư trúng giá.

Trân trọng thông báo./.