THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - VĂN HÓA TỔNG HỢP HÒA BÌNH

-----**-----

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-ĐTKDV ngày 09/12/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) v/v bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

  1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình

Trụ sở chính       : Số 820, đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại  : (84-218) 3852.495     Fax: : (84-218) 3897.043

Ngành nghề kinh doanh chính   : Kinh doanh sách, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

Vốn điều lệ công ty : 1.061.700.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm nghìn đồng)

  1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy chế đấu giá cả lô bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình (“Quy chế đấu giá”).
  2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
  3. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình

- Số lượng cổ phần chào bán: 11.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,91% vốn điều lệ Công ty

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                        - Số lượng lô cổ phần: 01 (một) lô                                            

- Giá khởi điểm: 75.000 đồng/1 cổ phần             - Số mức giá: 01 (một) mức giá

- Hình thức chào bán: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần             - Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng

  1. Công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc:

- Công bố thông tin: Trên ba (03) số liên tiếp của Báo Đầu tư Chứng khoán, Báo Kinh tế và Đô Thị, Báo Hòa Bình từ ngày 25/12/2019

- Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ ngày 25/12/2019 đến 16h00 ngày 10/01/2020 (các ngày làm việc)

-Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần cả lô tính theo giá khởi điểm đấu giá.

- Nộp tiền đặt cọc vào tài khoản số 9999 9999 9998 mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt –Hội sở chính, đơn vị thụ hưởng là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  1. Nộp phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư bỏ Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Bà Triệu, địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, số 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 9h00 đến 14h00 ngày 15/01/2020 theo quy định tại Quy chế đấu giá.

  1. Tổ chức đấu giá

- Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 15/01/2020

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Bà Triệu

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, số 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Muộn nhất là ngày 22/01/2020
  2. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần tham khảo Quyết định về việc bán cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bìnhtrên website: www.scic.vn; www.eves.com.vn)

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!

                                             TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO./.