THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Căn cứ:

-   Quyết định số 172/2019/QĐ-CNHN ngày 25/11/2019 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai;

-   Kết quả đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai tính đến 16giờ00 phút ngày 13/12/2019 như sau:

  1. Vốn điều lệ: 4.684.410.000 đồng
  2. Số lượng cổ phần đấu giá cả lô: 456.141 cổ phần
  3. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 06nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 01nhà đầu tư                                Cá nhân: 05 nhà đầu tư

  1. Tổng số lượng cổ phần đặt mua: 2.736.846cổ phần

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, Rồng Việt sẽ tổ chức buổi bán đấu giá cả lô cổ phần Công ty cổ phần In báo Lào Cai theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

-          Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 17/12/2019

-          Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà EuroWindow, số 2Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Trân trọng thông báo./.