THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa

         Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-ĐTKDV ngày 12/11/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa:

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN THANH HÓA

- Địa chỉ: Lô B, Khu Công nghiệp Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

- Điện thoại: (84-237) 3910264       Fax: (84-237) 3910264

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Xây dựng các công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị và khu công nghiệp; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Thoát nước và xử lý nước thải; Xây dựng các công trình đường bộ, các công trình kỹ thuật dân dụng khác ….

- Vốn điều lệ: 25.014.890.000 đồng

- Vốn của SCIC: 11.436.325.784 đồng (tương ứng 45,72% vốn điều lệ)

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

4. Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

5. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá cả lô

- Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần đấu giá: 1.143.633 cổ phần (bằng chữ: Một triệu một trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi ba cổ phần)

- Giá khởi điểm để đấu giá: 45.300 đồng/ cổ phần

- Bước giá: 100 đồng/ cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần đấu giá.

- Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 1.143.633 cổ phần

- Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 1.143.633 cổ phần

- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

- Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm để đấu giá.

6. Công bố thông tin: từ ngày 06/12/2019 trên báo Đầu tư chứng khoán, Báo Hà Nội mới, Báo Thanh Hóa và trên các website của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, SCIC, PSI.

7. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ ngày 06/12/2019 đến 16h00 ngày 27/12/2019

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian: Chậm nhất 09h30 ngày 03/01/2020

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9. Tổ chức đấu giá

- Thời gian: Bắt đầu lúc 10h00 ngày 03/01/2020

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

10. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 03/01/202009/01/2020

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Theo quy chế đấu giá

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!