THÔNG BÁOBÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-ĐTKDV ngày 23/10/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Fafim Việt Nam, Ban Tổ chức bán đấu giá xin thông báo như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM VIỆT NAM

2. Địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

3. Số điện thoại: (84-24) 6664 0145   Fax: (84-24) 6664 0142

4. Ngành nghề kinh doanh: Sao chép bản ghi các loại; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; Hoạt động của các cơ sở thể thao; Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; Hoạt động chiếu phim; Quảng cáo, Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.

5. Vốn điều lệ: 96.738.280.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)

6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

7. Số lượng cổ phần chào bán cả lô: 2.902.448(Hai triệu chín trăm linh hai nghìn bốn trăm bốn mươi tám) cổ phần, chiếm 30% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty

8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

9. Giá khởi điểm chào bán cho một cổ phần: 21.500 (Hai mươi mốt nghìn năm trăm) đồng/cổ phần.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô (số lượng 01 lô)

11. Điều kiện tham dự: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Fafim Việt Nam

12. Số lượng đăng ký muatối thiểu, tối đa đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: cả lô 2.902.448 cổ phần

13. Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 2.902.448 cổ phần

14. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: từ ngày 02/12/2019 đến 15h00 ngày 23/12/2019

15. Thời gian nộp phiếu tham dự: chậm nhất 16h30 ngày 25/12/2019

16. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Địa điểm tổ chức buổi bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 10h00 ngày 26/12/2019

17. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Muộn nhất tới ngày 03/01/2020

18. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Muộn nhất tới ngày 31/12/2019 (03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Fafim Việt Nam và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hnx.vn; www.aseansc.com.vn; www.fafim.vn

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần trân trọng thông báo./.