THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ban tổ chức xin trân trọng Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Tư vấn và Ứng dụng khoa học công nghệ Giao thông vận tải với các thông tin như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành:   CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 - Địa chỉ :   Số 2 Đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2. Ngành nghề kinh doanh :   Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải, máy móc thiết bị; kiểm tra và phân tích kỹ thuật....

3. Vốn điều lệ công ty :   5.000.000.000 đồng

4. Vốn của SCIC 1.000.000.000 đồng

5. Điều kiện tham dự đấu giá:  Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Tư vấn và Ứng dụng khoa học công nghệ Giao thông vận tải.

6. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)

7. Tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

8. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá

Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần                 

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá

- Phương thức chào bán: Đấu giá cả lô (một lô)

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 100.000 cổ phần               

9. Công bố thông tin : Từ ngày 29/11/2019 trên báo Thời báo Kinh tế Việt Nam, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Người lao động, trên các website của SCIC, Agriseco và tại Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Ứng dụng khoa học công nghệ Giao thông vận tải.

11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc

Thời gian đăng ký và đặt cọc : Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 18/12/2019.

Địa điểm làm thủ tục đăng ký : Trụ sở chính và Chi nhánh Miền Nam của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank, chi tiết tại Quy chế bán đấu giá cả lô bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Tư vấn và Ứng dụng khoa học công nghệ Giao thông vận tải (Quy chế đấu giá).

12. Nộp phiếu tham dự đấu giá : Nộp trực tiếp vào hòm thư của Tổ chức thực hiện bán đấu giá (chi tiết quy định tại Quy chế đấu giá).

13. Tổ chức đấu giá

Thời gian :   Bắt đầu lúc 14h30 ngày 20/12/2019

- Địa điểm :   Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Nam – Số 2 – 2A Phó Đức Chính, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 20/12/2019 đến ngày 26/12/2019

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Theo Quy chế đấu giá.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.scic.vn; www.agriseco.com.vn)

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!