THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH THUẬN

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH THUẬN

- Địa chỉ: Bến xe Nam Phan Thiết, Khu phố 6, Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

2. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường bộ; quản lý, khai thác duy tu bảo dưỡng cầu, đường bộ…

3. Vốn điều lệ công ty: 20.685.950.000 đồng

4. Vốn của SCIC19.051.770.000 đồng

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá công khai cả lô bán cổ phần của SCIC tại CTCP Công trình giao thông Bình Thuận.

6. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)

7. Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

8. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá

Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần đấu giá.

- Giá khởi điểm: 12.600 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần             

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.905.177 cổ phần           

-Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm đấu giá

9. Công bố thông tin: Từ ngày 07/11/2019 trên Báo Đầu tư chứng khoán, Báo Bình Thuận và Báo Kinh tế đô thị và trên các website của HNX, SCIC, APEC.

10. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

Thời gian: Từ ngày 07/11/2019 đến 16h00 ngày 26/11/2019

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Nộp phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian: Chậm nhất 9 giờ 30 phút ngày 29/11/2019

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12. Tổ chức đấu giá

Thời gian: Bắt đầu lúc 10h00 ngày 29/11/2019

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 29/11/2019-06/12/2019

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Theo Quy chế đấu giá.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.hnx.vnwww.scic.vn; www.apec.com.vn)

Tài liệu đính kèm: CBTT_Cong trinh Giao thong Binh Thuan.rar