THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ 

cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 

tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT xin thông báo kết quả bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tâyvào ngày 15/10/2019 như sau:

1

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

850.700

Cổ phần

2

Mệnh giá 

10.000

đồng/cổ phần

3

Giá khởi điểm

11.260

đồng/cổ phần

4

Tổng số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá

2

nhà đầu tư

 

Trong đó: Tổ chức: 

0

nhà đầu tư

 

Cá nhân:

2

nhà đầu tư

5

Tổng khối lượng đăng ký mua 

1.701.400

Cổ phần

6

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

2

Phiếu

7

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

1.701.400

Cổ phần

8

Khối lượng đặt cao nhất

850.700

Cổ phần

9

Khối lượng đặt thấp nhất

850.700

Cổ phần

10

Giá đặt mua cao nhất

11.300

đồng

11

Giá đặt mua thấp nhất

11.300

đồng

12

Giá đấu thành công cao nhất

11.300

đồng

13

Giá đấu thành công thấp nhất

11.300

đồng

14

Giá đấu thành công bình quân

11.300

đồng

15

Tổng số Nhà đầu tư trúng giá

2

 
 

Trong đó: Tổ chức: 

0

nhà đầu tư

 

Cá nhân:

2

nhà đầu tư

16

Tổng số lượng cổ phần bán được 

850.700

Cổ phần

 

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của Nhà đầu tư nước ngoài

0

Cổ phần

17

Tổng giá trị cổ phần bán được

9.612.910.000

đồng

Trân trọng!